Pressemeddelelse udsendt den 24. april 2018.

Verner Rylander-Hansen, Kolding HF & VUC fortsætter som formand for Danske HF & VUC, mens Ulla Koch, VUC Vestsjælland Syd er ny formand for VUC bestyrelsesforeningen.

De to VUC-foreninger (lederne og bestyrelserne) har på deres generalforsamlinger tirsdag den 24. april 2018 afholdt valgt til bestyrelserne. VUC Bestyrelsesforeningen valgte Ulla Koch som ny formand, og Danske HF & VUC valgte Lene Yding som ny næstformand. VEU-indsatsen og en god overlevering til FGU var også på dagens dagsordner.

VUC-sektoren afholdt tirsdag den 24. april generalforsamling for de to VUC-foreninger, som i fællesskab varetager den overordnede ledelse. VUC Bestyrelsesforeningen valgte Ulla Koch som ny formand og Knud Vestergaard Nielsen og Asbjørn Christensen som nye medlemmer, og Danske HF & VUC valgte Lene Yding som ny næstformand og Stig Holmelund Jarbøl og Anita Lindquist Henriksen som nye medlemmer.

De nye bestyrelser består derefter af følgende:
VUC bestyrelsesforeningen: Formand Ulla Koch, VUC Vestsjælland Syd, bestyrelsesmedlem Asbjørn Christensen, VUC Holstebro-Lemvig-Struer, bestyrelsesmedlem Charlotte Juhl Andersen, Horsens HF&VUC, bestyrelsesmedlem Knud Vestergaard Nielsen, TH. LANGS HF & VUC, bestyrelsesmedlem Sonja Mikkelsen, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse.

Danske HF & VUC: Formand Verner Rylander-Hansen, Kolding HF & VUC, næstformand Lene Yding, VUC&hf Nordjylland, næstformand Peter Zinckernagel, HF & VUC København Syd, Stig Holmelund Jarbøl, HF & VUC Fyn, Pernille Brøndum Rasmussen, Nordvestsjællands HF & VUC og Anita Lindquist Henriksen, KVUC

Viden To Go – fleksible målrettede kompetenceløft
Beretningerne for begge foreninger blev godkendt på generalforsamlingerne, hvor man også drøftede, hvordan Danske HF & VUC i forlængelse af trepartsaftalen bedst kan bidrage til at skabe målrettet og fleksibel kompetenceudvikling, som er nemt og enkelt at benytte sig af for virksomheder og den enkelte. Sektorens initiativer på området er samlet i en fælles handleplan – Viden to Go

”VUC-sektoren har gode erfaringer med at skrue virksomheds- og praksisnære forløb sammen, der passer til den enkelte kursist og den enkelte virksomhed. Dem skal vi bygge videre på, og med trepartsaftalen er det endnu mere aktuelt. Med Viden To Go er det vores ambition at gøre vores tilbud endnu mere fleksible, målrettede og enkle at tilgå,” siger formand for Danske HF og VUC, Verner Rylander-Hansen.

Afgørende med god start for FGU
Derudover drøftede generalforsamlingerne den store og væsentlige opgave i fremadrettet at lave en god overlevering og skabe gode samarbejdsrelationer i forbindelse med etableringen af de kommende FGU’er (forberedende grunduddannelser) og samtidig fortsat udvikle VUC.

”Der er en lang række ting, som skal være på plads, inden FGU institutionerne er klar til at modtage kursister i august 2019. Det er væsentligt for os, at vi får forberedt både de medarbejdere, der skal være en del af FGU, og de medarbejdere, der skal løfte den opgave, der bliver tilbage på VUC. FGU og VUC skal fremover samarbejde om at give de unge de bedst mulige tilbud i forhold til uddannelse og beskæftigelse,” siger formand for VUC Bestyrelsesforeningen (Danske HF & VUC – Bestyrelserne), Ulla Koch.

Nyt navn til bestyrelsesforeningen
VUC Bestyrelsesforeningen besluttede også at skifte navn til Danske HF & VUC (Bestyrelserne). Dermed følger de lederforeningens beslutning fra sidste år, hvor Danske HF & VUC valgte at skifte navn fra Lederforeningen for VUC til det nuværende Danske HF & VUC.

Generalforsamlingen blev afholdt i forbindelse med Danske HF & VUC’s årsmøde på Nyborg Strand, som i år tog afsæt i trepartsaftalen om en styrket og mere fleksibel tilgang til voksen-, efter- og videreuddannelse, og hvordan Danske HF & VUC bedst kan bidrage til det.

Bestyrelsesforening og lederforening
VUC Bestyrelsesforeningen, nu Danske HF & VUC (bestyrelserne), er forening for bestyrelserne på landets VUC’er, og Danske HF & VUC er en forening for lederne på landets VUC’er. De to foreninger varetager i fællesskab Danske HF & VUCs overordnede uddannelsespolitiske indsats, kommunikation og samarbejdet med andre uddannelsespolitiske interessenter.

Se mere om Danske HF & VUCs organisering og arbejde på www.vuc.dk.