Af Ida Marie Behr, VUC Videnscenter

Center for Digital Dannelse er en uafhængig, socialøkonomisk virksomhed, der opsamler og formidler viden og gode råd om digitalisering og digital dannelse – primært i den offentlige sektor. Anders Skov er internetsociolog i centret, og her fortæller han om forskellen på digitale kompetencer og digital dannelse samt giver gode råd til, hvordan man som uddannelsesinstitution (kompetence)udvikler organisationen digitalt.

Anders Skov, internetsociolog (cand.scient.soc), er ekspert i online fællesskaber, arbejdspladser, organisation og ledelse og har været initiativtager til oprettelsen af Center for Digital Dannelse.

Dannelse er er en dyd – og ikke så anderledes når den udfoldes digitalt
Internetsociolog Anders Skov, der arbejder i Center for digital dannelse har brugt mange år på at reflektere over begreber i og om den digitale verden, som vi andre er tilbøjelige til at blande sammen: ”Jeg synes, det er vigtigt at skelne mellem digital dannelse og digitale kompetencer. Der hersker en del forvirring om begreberne, og for at gøre diskussionen lidt klarere er en del af centrets opgave at definere det, vi taler om – for så kan man ganske enkelt bedre håndtere det.”

Når man er digital kompetent mestrer man to niveauer af kompetencer, siger Anders Skov og forklarer: ”For overhovedet at kunne begå sig digitalt skal man oparbejde nogle digitale færdigheder. Man skal kunne tænde en computer, iPad osv., kunne bruge programmer, søge information osv. Færdigheder er et grundvilkår. Digital dannelse derimod er den strategiske og etiske brug af digitale medier og teknologien. Mens digitale færdigheder handler om evnen til bruge værktøjer – det praktiske niveau, handler digital dannelse om ens tilgang til teknologier, dvs. det refleksive niveau. Et eksempel er, kan man finde ud af at bruge Facebook rent teknisk, og hvordan har man lyst til at bruge Facebook. Der er altså tale om et praktisk og et refleksivt niveau”.

Et højt forbrug af sociale medier gør dig ikke nødvendigvis digital kompetent
På VUC oplever man som lærer og leder af og til, at kursister har relativt gode digitale færdigheder, men som Anders Skov siger, er det ikke altid ensbetydende med, at det refleksive niveau følger med: ”For at blive digital kompetent, er man nødt til at arbejde målrettet med det niveau. Det er en uddannelsesopgave”. Den omvendte udfordring gør sig ofte gældende for ledere. Det oplever Anders Skov og hans kolleger af og til, når de er ude og kører workshop på forskellige arbejdspladser, herunder på skoler.

”Der identificerer vi nogle gange en udfordring for lederne. Lederne er ofte meget dannede. Og at være dannet i den virkelige verden er stort set det samme som i den digitale verden. Der gælder i høj grad de samme regelsæt, når man arbejder med og på nettet som offline. Men både ledere, lærere – og forældre for den sags skyld – kan godt have en vis berøringsangst med de digitale universer. De er ikke på samme måde som elever og kursisterne født ind i den digitale verden. Derfor kan genkendelsen af den sociale relation være sværere at få øje på for fx læreren eller lederen. Som forældre er billedet af at give op og tænke; ’min søn sidder bare foran skærmen’ heller ikke uigenkendeligt. Men nej, han sidder ikke bare fortabt foran skærmen, han sidder højst sandsynlig i en relation med andre mennesker.”

Digitale huller i osten
Vi kender nok alle billedet af digitalisering som en bølge, der skyller ind over hvilken som helst afkrog af samfundet, hvad enten vi vil det eller ej. Og når der tales om digital udvikling, kan man godt blive lidt lang i blikket, for hvor skal man lige tage fat? Man mangler måske både viden, kompetencer og teknologi i sin egen organisation. Hvad er vigtigst at gå i krig med?

Center for digital dannelse har udviklet et redskab, der kan være behjælpelig med at gribe digital (kompetence)udvikling an på en systematisk og strategisk måde. Det digitale kompetencehjul er et online testværktøj, der kortlægger digitale kompetencer. Det kan bruges på et individuelt niveau eller på et organisatorisk plan.

Se og prøv testværktøjet her.

Fire digitale kerneområder
Værktøjet afdækker fire hovedområder af digitale kompetencer: Information, Kommunikation, Produktion og Sikkerhed.

De digitale kompetencer, der handler om information (gult område), tager bestik af ens evne til at finde og vurdere information. Fx det at kunne finde data og lagre det logisk. De digitale kompetencer, der handler om kommunikation (rødt område), drejer sig om, hvordan vi er i interaktion med andre mennesker gennem den digitale verden. Det er fx gennem Facebook, Twitter, mails osv. Her er socialt intuition en kernekompetence, siger Anders Skov: ”Fx er mange unge mennesker virkelig gode til at læse og bruge sociale medier – de læser fx mellem linjerne på en helt anden måde, end generationen over dem. Fx er afkodning af sms’er i forhold til det, der står mellem linjerne en kompetence. Det kan være antallet af smileys osv. der er betydningsfuld for samtalens tone. Det er de små nuancer.”

De digitale kompetencer, der handler om digital produktion, (blåt område), er de klassiske it-nørdede færdigheder, så som det at kunne programmere, lave animationer, videoer og musik og dele det. Men det handler også om mere ”klassisk” produktion, nemlig oprettelse og brug af et Word-dokument.
De digitale kompetencer, der handler om sikkerhed, (grønt område), handler om evnen til at søge, finde og producere div. ting og dokumenter på en sikker måde. Det handler om at beskytte sig selv, fx mhp. personlig data. Det handler om hvilke digitale fodspor, man sætter, ligesom det handler om ikke at bryde loven. Men sikkerhedskompetencer kan også handle om det fysiske afsæt, som interaktionen med det digitale medfører. Der kan fx være overvejelser om ergonomi og afhængighed.

Anders Skov fortæller, at pointen med kompetencehjulet er, at man som lærer, leder osv. kan finde frem til hvilke digitale kompetencehuller, man har og hvilke man mangler, og hvor det derfor er vigtigst at sætte ind. Fx er man som leder måske god til digital kommunikation, men man burde være bedre til og vide mere om digital sikkerhed.
Anders Skov fortsætter: ”Man kan bruge kompetencehjulet til at gøre sig klar på, hvilke mål man bør sætte sig, og så tager man testen. Testen er en hjælp til at arbejde strategisk med digitale kompetencer. Også på et organisatorisk plan. Den digitale udvikling gør det jo nærmest til et imperativ for os alle, at vi alle udvikler os, og alle skal blive bedre til at agere digitalt. Men det er rart at få råd og vejledning ift. det første skridt, og det kan man bruge vores kompetencehjul til.”

Besøg hjemmesiden for Center for Digital Dannelse
Læs centrets råd om digitale strategier.