Af Ida Marie Behr, VUC Videnscenter

600.000 voksne danskere er såkaldt svage læsere. Det er egentlig ikke en tindrende nyhed, men en kendt og kedelig kendsgerning, der har brug for helhjertet handling. Derfor har DR sammen med VUC og NOTA sat sig for at sætte temaet på dagsorden. I en fælles kampagne, som kaldes Slip ressourcerne fri, leverer de tre samarbejdsparter viden, løsninger og underholdning på tre konferencer, DR-websites og via P4-radio.

Mandag d. 4. april gik kampagnen Slip ressourcerne fri i luften. DR, NOTA (som er det nationale bibliotek og videncenter for mennesker med læsevanskeligheder) og VUC sætter i fællesskab fokus på det faktum, at ca. hver sjette dansker mellem 16 og 65 år har svært ved at læse.

Et af kampagnens væsentlige elementer er tre konferencer, der løber af stablen i Odense, Aalborg og København. Her inviteres virksomheder, tillidsfolk, jobcentre m.fl. inden for til et spændende program, hvor de kan få kan få råd og inspiration til at hjælpe ansatte med læsevanskeligheder.

Den første konference blev holdt på DR Fyn i Odense tirsdag den 5. april, og konferencen var godt besøgt. De næste konferencer foregår hhv. i DR Koncerthuset i København den 26. april og på P4 Nordjylland i Aalborg den 25. maj.

DR sætter fokus på de 600.000 der har svært ved at læse.

Viden, råd og de gode eksempler

Peter Lund Madsen, som også er kendt som ’Hjerne-Madsen’ på P1, er vært ved konferencerne, og indleder arrangementet med et oplæg om hjernen, læring og om hvorfor det kan være svært at læse. En af Hjerne-Madsens pointer er, at hjernen er gammeldags. Den opstod i stenalderen, hvor der hverken var bogstaver eller tal, og hjernen er egentlig ikke skabt til læsning. Men i dagens samfund er der brug for at kunne læse, da vi i stigende grad kommunikerer skriftligt og fx konstant skal dokumentere, det vi laver på skrift.

En vigtig ingrediens i konferencernes program er ’eksemplets magt’. Ledere, tillidsfolk og medarbejdere, der har gennemgået læsekurser på fx VUC er på scenen og fortæller om deres oplevelser. De gode eksempler er vigtige, for som direktør for Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias, der også medvirker ved konferencerne siger, er det tabuiseret ikke at kunne læse. Det kan være svært at erkende – både over for en selv og over for ens arbejdsgiver. Det skal vi ændre på. Heldigvis er det ikke så svært at gøre noget ved problemet, og det er grunden til, at VUC spiller en central rolle på konferencerne.

Sammen med andre udbydere af læsekurser for voksne, dvs. forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU), fortæller VUC-konsulenter på en stand i pauserne virksomhedsledere og tillidsfolk m.fl. om uddannelsesmuligheder.

VUC Videnscenter har desuden leveret viden og opsamlende analyser vedr. danskernes læsevanskeligheder og uddannelsestilbud til brug for kampagnen.

DR skaber en vigtig platform

Når hver sjette dansker har læsevanskeligheder, er der mildt sagt tale om en gevaldig udfordring. Men den nødvendige opmærksomhed og en gennemgribende indsats for at gøre noget ved problemet, har indtil nu glimret noget ved sit fravær. Derfor er samarbejdet mellem DR, NOTA og VUC særligt kærkomment. DR har musklerne til at skabe en platform, der vækker nysgerrighed og giver politikere incitament til at tage stilling til problemet og dets omfang.

Kampagnen omfatter grundig journalistisk på DR Ligetils website. Her leveres der viden, råd og gode eksempler, ligesom bl.a. erhvervspersoner og en række ministre udtaler sig om den store udfordring, det er, at så mange voksne danskere har svært ved at læse.

DR Ligetil tema: Slip ressourcerne fri

Som optakt til konferencerne har P4-regionerne desuden sendt interview med virksomhedsledere, tillidsfolk og deltagere i FVU.

P4 morgen København – lyt fra kl. 8:40

Baggrunden for kampagnen

I 2013 lancerede Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, en længe ventet rapport om de danske resultater af en storstilet international undersøgelse lavet af OECD om voksnes basale færdigheder inden for læsning, regning og it. Resultaterne var bekymrende.

Et af de mest forstemmende resultater var, at 600.000 voksne danskere (= hvert sjette dansker) mellem 16 og 65 år har så dårlige læsefærdigheder, at de har svært ved at læse simple tekster og besvare enkle spørgsmål om indholdet.

Se PIAAC-undersøgelsens resultater kort fortalt her.