”Det kræver basale kompetencer at styrke det fag-faglige. Sådan er det. Hvis du fx er ansat et sted, hvor du løbende skal kunne læse og forstå manualer – måske tilmed på engelsk – for at mestre de nye maskiner og være dygtig til dit fag. Så kræver det at du kan læse. At du kan omsætte en læst tekst til ny fag-faglig viden. Derfor skal vi også prioritere opkvalificering af arbejdsstyrkens basale kompetencer. Og derfor spiller VUC-sektoren også en væsentlig rolle.

Sådan siger Ejner Holst, når han bliver spurgt om, hvordan han ser VUC-sektorens rolle i VEU-indsatsen. Ejner Holst, der er næstformand i LO og dermed en af de væsentlige aktører ved de kommende trepartsforhandlinger, tøver ikke med at kalde uddannelse – og ikke mindst voksen- og efteruddannelse for en af de ’”største og vigtigste investeringer for vores samfund”:

”Uddannelse er jo infrastruktur. Dét at sikre kompetent arbejdskraft er en af de vigtigste investeringer for vores samfund. Og derfor en opgave vi alle må tage vores del af ansvaret for. Ikke mindst staten, som må løfte sit ansvar og sørge for, at vi får løftet folk ind på arbejdsmarkedet via uddannelse.”

Målrettet indsats
Ejner Holst peger på, at VEU-indsatsen i for lang tid har været underprioriteret som samfundsopgave. Der er derfor mange gode grunde til, at trepartsforhandlingerne bliver taget alvorligt og at der for alvor blive taget ansvar for opgaven:

”Vi mangler ikke hænder i Danmark. Vi mangler kvalificerede hænder. Derfor forventer vi en ambitiøs trepartsaftale, der for alvor kan forpligte alle parter til at tage opgaven med voksen- efteruddannelse på sig. Og at der bliver skabt et system, der løser de store udfordringer vi ser. Så vi skal forpligte de mange aktører – også VUC’erne,” siger Ejner Holst.

”For uddannelsessektoren ligger der en stor udfordring i opgaven med at indrette deres indsats, så det giver mening for virksomhederne og den enkelte. I skal blive bedre til at aflæse behovene for kompetencer, men også indrette indsatsen efter, at mange i målgruppen i udgangspunktet ikke er særligt begejstrede for at gå i skole eller skulle lære noget nyt. Det skal gøres forståeligt helt fra begyndelsen, at de kompetencer, I kan give dem, kan gøre dem bedre til at holde fast i deres arbejde – blive bedre til deres arbejde,” siger Ejner Holst.

Tag ansvar
Ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse gav i juni deres anbefalinger til en ny organisering og et nyt fokus på VEU-indsatsen.

LO er enig med ekspertgruppen i mange af dens anbefalinger og er glade for, at der med trepartsforhandlingerne kommer fornyet fokus på området, siger Ejner Holst:

”Vi mener ikke, at det vil give mening at danne nye institutioner. I stedet skal vi i langt højere grad styrke samspillet mellem de allerede eksisterende sektorer. Og i min optik er det vigtigt, at vi underlægger samarbejdet en meget mere formaliseret og forpligtende form. Man kan sige, at vi med oprettelsen af VEU-centrene i sin tid lagde op til, at sektorerne sammen skulle finde ud af at løse opgaven, men det så ikke ud til at virke. Så det er bydende nødvendigt, at vi får bestyrelser og ledelser på landets selvejende institutioner – også VUC’erne – til at løfte blikket og se sig selv som del af en større samfundsopgave. I skal ikke være så fokuserede på egne interesser. I har en fantastisk vigtig samfundsopgave, og den skal I tage alvorligt og løse!”

”Vi er nødt til at se voksen- og efteruddannelse i en langt større sammenhæng. Helt fra den forberedende voksenundervisning (FVU) til bachelor-niveau. Vi skal have nedbrudt nogle af de strukturelle barrierer, og i stedet skabe et sammenhængende system, der kan give mennesker nye muligheder. Så vi går efter en ambitiøs og forpligtende aftale,” siger Ejner Holst.

Byd jer til
På spørgsmål om, hvad der skal til for at knække koden for en mere virksomhedsnær kontakt for VUC’erne, svarer Ejner Holst:

”I skal byde jer til og selv tage kontakt til de konkrete virksomheder i jeres nærhed. Udvikle konkrete opkvalificerings-pakker, der giver mening på netop dén virksomhed. Måske opbygge netværk med tillidsrepræsentanterne og for dem gøre det klart og konkret, hvad I kan tilbyde dem og deres kolleger. I skal ikke regne med, at virksomhederne kommer til jer og efterlyser kurser. I skal tværtimod tage ud på besøg og målrette jeres tilbud.”

Ejner Holst peger på, at de meget gerne ser, at indsatsen bliver udbudt som pakker i hovedentrepriser blandt de mange aktører på VEU-området:

”I skal blive bedre til at åbne jer mod hinanden, udnyt hinandens forskelle, træk på hinandens styrker og særlige fagligheder. Og skræddersy så indsatsen, så den gør mest mulig samfundsmæssig gavn. I er ikke skabt for jeres egen skyld men for at løse en vigtig opgave. Det skal I huske,” siger Ejner Holst.