Undervisningsminister Ellen Trane Nørby lagde vejen forbi VUC Årsmøde den 7. april og fortalt de 300 deltagere om regeringens udspil til en gymnasiereform. Verner Rylander-Hansen takkede ministeren for indlægget og gav VUC-sektorens bud på HF’s rolle i det samlede uddannelsesbillede.

Der var stor spørgelyst blandt de 300 VUC-deltagere. Blandt andet rektor Ruth Kirkegaard fra HF & VUC Nordsjælland gav ministeren en kommentar med hjem: ”Det er vigtigt, at I holder fast i, at HF skal give adgang til lange videregående uddannelser. Rigtig mange af vores kursister bliver inspireret og fagligt rustet til videre uddannelse.”

”Vi har lyttet til jeres input og læst jeres udspil til nytænkning af HF. Og vi har ladet os inspirere af mange af de elementer, I præsenterer,” sagde Ellen Trane Nørby.