Direktør i Danske Erhvervsskoler, Lars Kunov

Danske Erhvervsskoler er glade for intentionerne i EUD-reformen om, at flere – unge og voksne – skal have en erhvervsfaglig uddannelse. VUC har mødt direktør Lars Kunov og talt om de to sektorers fælles indsats på de forberedende forløb.

Hvis vi skal kunne indfri målet om, at der skal uddannes flere til faglært arbejde, så skal kursisterne hurtigt ind på en erhvervsuddannelse og blive en del af det faglige miljø. Sådan lyder det fra direktør Lars Kunov, når han bliver spurgt om, hvordan man gør intentionerne til uddannelses-virkelighed. Lars Kunov peger på to oplagte veje til at få flere ind på en erhvervsuddannelse:

”Hvis vi skal kunne leve op til den politiske målsætning om, at 30 pct af en årgang skal have en erhvervsuddannelse, så skal vi for det første hente flere af de ind, der skal have et forberedende forløb. Og for det andet, skal vi fremover ’flytte’ flere fra de øvrige ungdomsuddannelser til erhvervsuddannelserne. ”

”Men det er vigtigt, at vi også mobiliserer voksne potentielle kursister på erhvervsuddannelserne. Så vi skal male indsatsen op med den store pensel og fx tænke vores nye borgere – flygtninge og indvandrere – ind i oprustningen af faglært arbejdskraft. Jeg håber derfor, at de igangværende trepartsforhandlinger vil give konkrete bud på, hvordan vi kan løfte indsatsen. Jeg tror ikke nogen forventer en færdig drejebog, men det vil være en kærkommen politisk anledning til, at vi får lidt kød på, hvad der skal til,” siger Lars Kunov.

Trægt samarbejde
Når man spørger Lars Kunov, om han er enig i, at det er centralt, at de EUD-forberedende forløb sker i et samarbejde mellem erhvervsskolerne og VUC, frem svarer han:

”Der er ingen tvivl om, at samarbejde er vigtigt. Men der er desværre meget, der tyder på, at samarbejdet mange steder går trægt. Trægt samarbejde kan jo skyldes flere ting; jeg tror, at det blandt andet hænger sammen med, at begge sektorer er økonomisk pressede og derfor gerne vil holde på og måske tilmed udvikle egen aktivitet. Men derudover tror jeg også, at det kan skyldes kulturforskel imellem de to sektorer.”

”For os er det afgørende, at kursisterne hurtigt kommer ind i et erhvervsfagligt miljø og derfra får et overblik over, hvilken konkret erhvervsuddannelse, den enkelte vil og kan tage. En god faglig uddannelse kræver, at man er i et fagligt miljø, som man kan gøre sig bekendt med og blive tryg ved og blive inspireret af. Så for os er det afgørende, at forløbene rent fysisk finder sted på en erhvervsuddannelse – i hvert fald en del af tiden,” siger Lars Kunov.

En del af noget
Lars Kunov er ikke i tvivl om, at de EUD-forberedende forløb er en god konstruktion, som kan give en særlig gruppe det nødvendige løft. Men han understreger, at det er vigtigt, at de forberedende forløb opleves som en del af den samlede erhvervsuddannelse:

”Deltagerne skal have en oplevelse af, at han eller hun er en del af noget. Det skal ikke opleves som et ’for-kursus’. Succesen er i hus, hvis vi giver deltagerne en oplevelse af, at han fx ’læser til smed’, eller ’læser til mekaniker’. De skal opleve de EUD-forberedende forløb som en del af deres uddannelse og som noget, der klæder dem fagligt på. Ikke som et plaster eller en nødløsning, fordi de ikke har kunnet mestre at få det 2-tal, de skulle have for at komme ind på en erhvervsuddannelse.”

”Til gengæld kan man sige, at de opkvalificerende forløb er tænkt som en støtte til de mange, der ikke har de boglige kompetencer helt under huden. Og her spiller VUC en vigtig rolle. Så i fællesskab kan vi løse opgaven med at kvalificere de mange, vi skal have til at tage en erhvervsfaglig uddannelse,” siger Lars Kunov.