VUC Vestsjælland Syd og Erhvervsskolen Selandia har sammen fået årets VUC Uddannelsespris for deres samarbejde om et EUD-forberedende forløb. Prisen blev uddelt på VUC’s årsmøde i begyndelsen af april til en række undervisere fra de to uddannelsesinstitutioner. ”Vi har valgt et projekt, hvor samarbejdet er omdrejningspunktet og det, der får indsatsen til at lykkes,” siger formand for Lederforeningen for VUC Verner Rylander-Hansen.

Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforening uddeler hvert år en uddannelsespris til et projekt eller en gruppe undervisere, der har udmærket sig. I år faldt valget på et samarbejdsprojekt mellem VUC Vestsjælland Syd og Erhvervsskolen Selandia.

”Vi er vældigt optagede af, at EUD-reformen løfter sig fra gulvet og bliver en succes. Og vi er blevet tildelt en væsentlig rolle i forhold til at tilrettelægge og udbyde særligt tilrettelagte forberedende forløb til de kursister, der mangler forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Vi har blikket stift rettet mod, hvordan vi som sektor bedst muligt løser den opgave. Vores egne undersøgelser og erfaringer peger entydigt på, at indsatsen løfter sig bedst i et tæt samarbejde med erhvervsskolerne. Derfor er jeg også glad for, at vinderne af VUC Uddannelsespris 2016 netop handler om et samarbejdsprojekt mellem VUC Vestsjælland Syd og Erhvervsskolen Selandia. Tolv undervisere har i et tæt samarbejde skabt og drevet et forløb, der har rustet en gruppe krusister til at komme videre. De tolv har sammen bevist, at samarbejde er løsningen – både strategisk og rent praktisk,” siger Verner Rylander-Hansen.

Også via AVU
Vinder-projektet bliver på den måde et tydeligt symbol på de to foreningers fokus på, at VUC-sektorens rolle i EUD-reformen er stærkest i et samarbejde med erhvervsskolerne.

”Tankerne bag reformen er fornuftige. Målsætningen er ambitiøs, men vi vil sammen med blandt andet erhvervsskolerne gøre vores til, at målene bliver indfriet. Én ting er de forberedende forløb, men en anden er de mange unge og voksne, der kommer ind på VUC via vores AVU-indsats og som bliver rustet til at gå videre blandt andet på en erhvervsuddannelse. De skal også have en retning for det, de skal med deres uddannelsesvalg. De skal også præsenteres for de muligheder, de har. Og derfor er samarbejdet med erhvervsskolerne så vigtigt,” siger Verner Rylander-Hansen.

Asfalterer mens vi kører
Verner Rylander-Hansen peger på, at en af styrkerne ved at samarbejde om at leve op til målene i reformen er, at lærerne på både VUC’erne og erhvervsskolerne skal styrke deres fælles viden om hinandens uddannelser, med fordel kan udvikle fælles materialer og systemer og at de sammen kan etablere og udrulle konkrete forberedende forløb, hvor kursisterne både fysisk og læringsmæssigt hører til begge steder:

”På mange VUC’er er der nok tale om, at de så at sige asfalterer mens de kører; indsatsen skal målrettes den enkelte gruppe kursister. Og sådan må det være her og nu. Vi er nået langt, men er ikke helt i mål endnu. Reformen skal have tid til at modne. Og en af løsningerne ligger i samarbejdet og i at vi er fælles om at organisere indsatsen.”

Målbare resultater
I motivationen for vinderprojektet nævnes blandt andet det positive ved, at indsatsen er bredt organiseret, så kursisterne får indblik i fire forskellige uddannelser på EUD, at der er målbare gode resultater, at forløbet er meget anvendelsesorienteret for deltagerne og at projektet er drevet af undervisere på tværs af de to uddannelsesinstitutioner.

”Det konkrete samarbejdsprojekt imellem VUC Vestsjælland Syd og Erhvervsskolen Selandia viser, at vi i fællesskab kan løfte kursister videre til at mestre en erhvervsuddannelse via en helstøbt indsats. De kan fremvise imponerende resultater. Og det har vi kvitteret for ved at tildele dem årets uddannelsespris,” siger Verner Rylander-Hansen.

VUC’s Uddannelsespris på 25.000 kr. og bliver uddelt af de to foreninger – Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforening – en gang om året på de to foreningers årsmøde.

Foto: Nils Lund.