Af Verner Rylander-Hansen, formand for lederforeningen for VUC.
Bragt i Altinget den 24. juni 2016

På Altinget Uddannelse kunne man forleden læse, at Danske Erhvervsskolers direktør Lars Kunov ser sort på realiseringen af intentionerne i erhvervsuddannelsesreformen. Den netop vedtagne gymnasiereform vil ikke få eleverne til at strømme ind på erhvervsuddannelserne, mener Kunov. Der skal skrappere ting til, hvis man vil øge optaget til erhvervsuddannelser. Han peger blandt andet på, at erhvervsskolerne er nødt til at få lov til at stå for den opkvalificering af unge og voksne, der ikke kan opfylde adgangskravene eller mangler kompetencer i et eller flere fag. Den opgave ligger blandet andet hos landets 31 VUC’er. Men Lars Kunov mener altså, at erhvervsskolerne bør få opgaven overdraget. Som argument for dette peger Lars Kunov på, at hvis de ikke får lov at stå for forløbene, vil det medføre lukkede skoler.

VUC er professionelt optagede af den opgave Folketinget har givet dem: opkvalificering af de unge over 18, så de bliver i stand til at komme ind på og mestre en erhvervsuddannelse. Vi blev skrevet ind i reformen – netop fordi VUC som sektor er vant til at udbyde målrettede opkvalificerings-forløb for voksne – det har vi gjort siden 1960’erne. Det er en målrettet og vigtig opgave, og et væsentligt tandhjul i den samlede reform, som jo handler om at få flere til at tage en erhvervsuddannelse – fordi vi har brug for flere faglærte. Det kræver gode erhvervsuddannelser og konstant og kvalitativ opbakning fra det øvrige ungdoms- og voksenuddannelsessystem.

Vi er derfor noget forbløffede over, at Kunov peger på erhvervsskolernes overlevelse som argument for, at de bør have opgaven med at opkvalificere de voksne. Det må vel være kvaliteten af uddannelsen og udbyttet for kursisterne, der er det afgørende. Og her ville det klæde erhvervsskolerne at træde ind i virkeligheden og tage ansvaret på sig – fremfor at pege fingre af andre. Al erfaring og dokumentation viser allerede, at de opkvalificerende forløb sker bedst i et samarbejde mellem erhvervsskolerne og VUC. Vi kan i fællesskab løfte den opgave, at få flere på erhvervsuddannelserne. Det kan dog ikke stå alene – og her må udmøntningen af aftalen om de gymnasiale uddannelser spille en afgørende rolle. Oven i det skal vi udbygge og styrke de brobygningsforløb, der kan give folkeskoleelever og unge voksne inspiration til, hvad de kan med en erhvervsuddannelse – på den måde kan vi bryde mønstre, der lige nu betyder, at for få får en erhvervsuddannelse. Så vi skal holde fast i intentionen bag EUD-reformen og aftalen om de gymnasiale uddannelser – og alle arbejde med de unges og voksnes uddannelsesvalg.

Løsningen er ikke, som Kunov hævder at fjerne forløbende fra VUC. Løsningen er at skrue op for og formalisere det samarbejde på tværs af sektorerne, som konkrete eksempler viser er vejen frem. VUC er i hvert fald sit ansvar bevidst og allerede i gang med et frugtbart samarbejde med mange lokaleerhvervsskoler.