Af Verner Rylander-Hansen, formand for Lederforeningen for VUC.
Bragt i Altinget den 4. marts 2016.

Erhvervsuddannelsesreformen blev vedtaget for godt et år siden. Og friske tal viser, at reformen allerede er en succes; Efter indførelse af karakterkrav på 02 har flere gennemført første del af deres erhvervsuddannelse, kunne man læse forleden på Altinget. Det er et utrolig flot resultat, som erhvervsskolerne kan være stolte af! Det har været en intensiv indsats på erhvervsskolerne, der har betydet, at intentionerne i reformen er blevet indfriet og har løftet sig fra gulvet allerede år ét.

Næste skridt i reformarbejdet er, at vi skal have fokus på de lidt ældre elever, der skal løftes ind på erhvervsuddannelserne via grundforløb II. Her spiller landets VUC’er en central rolle da vi i et tæt samarbejde med erhvervsskolerne står for de såkaldte EUD-forberedende forløb, der skal ruste de elever, der ikke har opnået 02 i dansk og matematik. Vi har siden indførelsen spurgt landets VUC’er, hvordan det går med de målrettede forløb. Og meldingen er klar: De steder, hvor indsatsen hviler på et velfungerende samarbejde imellem det lokale VUC og erhvervsskole der går det godt.

Der er behov for flere faglærte, og den politiske målsætning er jo derfor, at 30 pct. af en ungdomsårgang skal vælge at tage en erhvervsuddannelse i 2025. Det var knap 19 pct. i 2015. Erhvervsskolerne melder, at det tal er støt stigende, og det bliver da spændende at følge udviklingen. Vi deler erhvervsskolernes opfattelse af, at den positive udvikling kræver, at man helt fra grundskolen ser det som et fælles ansvar.

Erhvervsuddannelsesreformen er godt tænkt – det giver mening at støtte unge mennesker i bevægelsen mod, at flere tager en erhvervsuddannelse. Og derfor er det også glædeligt, at reformen ikke bare er en politisk velment intention, men rent faktisk bliver til konkret og glædelig virkelighed for mange unge mennesker.