Indlæg bragt den 29. september 2015.

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, sætter i en ny rapport fokus på Uddannelsesvejledning til voksne borgere. Rapporten “Uddannelsesvejledning til voksne – Vejledningens organisering, rammer og retning på VUC’er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner” offentliggøres i dag og indeholder flere anbefalinger til, hvordan indsatsen kan skærpes og løftes.

Uddannelsesvejledning for voksne er en kompleks opgave, som ikke formelt er forankret eller organiseret ét sted. Resultatet af det er, at det er svært at overskue, hvilken institution, man som borger skal opsøge, for at få en dækkende Uddannelsesvejledning. Sådan lyder en af de overordnede konklusioner i en ny rapport fra EVA. Undersøgelsen peger blandt andet på, at vejledningsindsatsen på landets VUC’er er væsentligt mere systematiseret end på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner. Formanden for Lederforeningen for VUC Verner Rylander-Hansen glæder sig over, at rapporten på den måde identificerer en af styrkerne ved VUC’s organisering af vejledningen af voksne:

“Vi er jo på mange måder vandt til at skulle rumme og imødekomme meget forskellige målgruppers behov. Og for at det kan lade sig høre, er det klart, at den indledende vejledning, der handler om, hvem du er, hvilke behov du har, afklaring af dine kompetencer og mål etc. spiller en helt naturlig rolle for succesen af vores indsats. Så EVA’s rapport rimer godt med de tilbagemeldinger, vi får fra vores vejledere. Uddannelsesvejledning har et stort ledelsesmæssigt fokus på vores institutioner. Det har blandt andet betydet, at vi netop har sat gang i en stor intern uddannelsesindsats over for vores vejledere, og interessen for forløbene er så stor, at vi har måttet oprette ekstra hold. Så når EVA’s rapport desuden peger på, at hele 73 pct. af landets VUC’er kræver, at deres vejledere har en egentlig vejlederuddannelse, mens tallet er 54 pct for landets uddannelsesinstitutioner samlet set. Så det flugter fint med vores egne observationer og vores ønsker om kvalitet i vejledningen,” siger Verner Rylander-Hansen.

EVA’s rapport viser, at det er alt for tilfældigt om borgere får den rigtige vejledning eller ej, da det ikke er tydeligt eller afklaret, hvem der har den egentlige initiativpligt ift. vejledning af voksne. Rapporten peger på, at både VUC’erne og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner i alt for høj grad udelukkende vejleder i forhold til egne uddannelser – frem for at se på den enkelte borgers behov, krav og kompetencer, og vejlede til uddannelser bredt set. Lige som rapporten peger på, at samarbejdet med jobcentrene om indsatsen bør formaliseres og styrkes. Det mener Verner Rylander-Hansen, at VUC-sektoren kan lære af og er klar til:

“Det er klart, at vi skal lytte til anbefalingen om at samarbejdet mellem vores vejledere og jobcentrene bør styrkes. På samme måde er det givet, at VUC’erne skal blive bedre til at sætte det lange lys på i forhold til indsatsen over for den enkelte borger. Indsatsen skal være drevet af en interesse for, hvor den enkelte er i sit liv, hvor de kommer fra og hvor de gerne vil hen med deres uddannelse. Vi skal derfor opruste den del af vejledningen, der handler om andre dele af uddannelsessektoren end vores egne udbudte muligheder,” siger Verner Rylander-Hansen.

Verner Rylander-Hansen er desuden bekymret over, at rapporten så tydeligt fastslår, at vejledningsindsatsen er uoverskuelig og svært at afkode for den voksne kortuddannede målgruppe:

“Vi har jo at gøre med mennesker, der i nogle tilfælde ikke har den store erfaring med uddannelsessystemet. Og af dem kræver vi, at de skal kunne forstå og manøvrere i et komplekst vejledningslandskab. De skal naturligvis støttes i den orientering sådan at de oplever, at de bliver i stand til at finde vejen frem,” siger Verner Rylander-Hansen.

EVA’s rapport bliver offentliggjort i dag på EVA’s hjemmeside og indeholder anbefalinger til både institutioner og ministerielt niveau.