Debatten om den forberedende uddannelsesindsats har især handlet om målgrupperne. VUC har forsøgt at samle fakta og tal om den meget differentierede målgruppe for den almene undervisning.

VUC-sektoren bakker op om ekspertgruppens og KL’s forslag om et nyt samlede forberedende uddannelsestilbud med én indgang for de unge der ikke har klaret sig i folkeskolen. Men det er afgørende, at det nye tilbud ikke fjerner muligheden for de mange målrettede unge voksne, der har brug for AVU som springbræt til videre uddannelse eller beskæftigelse.

Vi anerkender, at nogle unge har behov for praktiske fag i deres faglige læringsprocesser. Men vi ved at mange ikke har det.

VUC’s nyeste opgørelser viser, at op imod ni ud af ti AVU-kursister selv tager ansvaret for at få det nødvendige kompetenceløft. Nogle kommer til VUC fordi de har fået et uddannelsespålæg fra kommunen, andre kommer fordi de er tvunget at andre omstændigheder. Så i VUC’s optik, er det bekymrende, hvis det bliver besluttet at sammenlægge hele gruppen af unge og voksne i én fælles indsats.

Stærkt springbræt
”Vi mener, det er afgørende, at voksne bliver behandlet som voksne, og at de på VUC mødes i et stærkt fagligt miljø. VUC er for rigtig mange mennesker et stærkt fagligt tilbud om sammenhængende uddannelse hele vejen fra 8.-9. klasse til HF – eller til en erhvervsuddannelse. Og det kan de netop fordi VUC tilbyder AVU og HF,” siger Verner Rylander-Hansen og tilføjer:

”Med 90 afdelinger over hele landet, tilbyder VUC også en god geografisk spredning, der har betydning for at fastholde og udvikle et godt uddannelsesmiljø også i yderkantsområderne. Og på den måde et fagligt springbræt for unge og voksne over hele landet.”

18.000 uden tilbud
”Vi ved at, 18.000 unge voksne i aldersgruppen 18- 30 år følger et AVU kursus på VUC. Og de vil risikere at miste den indgang til uddannelse eller beskæftigelse, hvis forslaget om oprettelse af én fælles ungdomsskole for alle bliver vedtaget,” siger Verner Rylander-Hansen og afslutter:

”Et andet væsentligt tal er, at 11.600 fra denne gruppe kan starte på en erhvervsuddannelse. 5.200 kursister kan begynde på HF og videre herfra til en videregående uddannelse. Alt sammen tal, der viser, at AVU på VUC spiller en væsentlig rolle med at klargøre en stor og mangfoldig gruppe af unge og voksne.

Tal om AVU
VUC har samlet en del tal og fakta om målgrupper og scenarier. Man kan finde fakta-arkene her:

Faktaark: VUC’s bud på nyt forberedende system

Faktaark: Tre gode grunde til at fastholde AVU

Faktaark: Der er stor forskel på de unge – det kræver forskellige tilbud

 

VUC har desuden åbnet en Facebook-side, hvor der løbende bliver lagt gode historier fra sektoren ud. Følg siden her.