Antallet af AVU-kursister under 30 år er næsten fordoblet siden 2010. Samtidig er målgruppen blevet en langt mere kompleks og udfordret gruppe, der i højere grad kommer fra mere uddannelsesfremmede hjem og har sociale og faglige udfordringer. Det viser VUC’s egne tal og tal fra Undervisningsministeriet, Danmarks Statistik mfl. Læs her kort om fakta om AVU på VUC.

VUC-sektoren løfter hvert år tæt på 15.000 unge voksne med almen voksenuddannelse (AVU). Indsatsen udgør ca 30 pct. af VUC-sektorens samlede aktivitet.

Antallet af AVU-kursister under 30 år er næsten fordoblet siden 2010. Samtidig er målgruppen blevet en langt mere kompleks og udfordret gruppe, der i højere grad kommer fra mere uddannelsesfremmede hjem, som har sociale og faglige udfordringer. Samtidig har der siden 2010 været en stigning i andelen af kursister fra ikke-vestlige lande, som både har sproglige og kulturelle udfordringer i forhold til gennemførslen af en dansk uddannelse.

Kursisterne
61 procent af AVU-kursisterne er kvinder, mens 39 procent er mænd. 67 procent af kursisterne har dansk oprindelse, mens 33 procent er indvandrere eller efterkommere.

Størstedelen af AVU-kursisterne har forældre med en erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund, grundskole eller en mellemlang videregående uddannelse. 29 procent af kursisterne har forældre med en erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund. 20 procent har forældre med en grundskole som højeste uddannelsesbaggrund, og 10 procent af kursisterne har forældre med en mellemlang videregående uddannelse.

58 procent af kursisterne på AVU er 20-29 år gamle, 17 procent er mellem 30 og 39 år, mens 15 procent af kursisterne er under 19 år.

Om AVU
AVU er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen i AVU tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er muligt at tage et eller flere fag ad gangen. Fagene dækker både fag på basisniveau, som niveaumæssigt ligger under folkeskolens 9. klasse, og fag på niveauerne G, F, E og D. Niveau G svarer til 9. klasse og niveau E til 10. klasse.

Med Kontanthjælpsreformen i 2014 blev der indført et uddannelsespålæg til unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Og med Erhvervsuddannelsesreformen i 2015 fik AVU til opgave at forberede de kursister, der ikke lever op til de nye adgangskrav til en erhvervsuddannelse på 02 i dansk og matematik. VUC-sektoren har løftet denne opgave ved at udbyde målrettede EUD-forberedende forløb over hele landet i samarbejde med erhvervsskolerne.

Læs mere