Pressemeddelelse udsendt den 7. april 2016.

Lederforeningen for VUC har på deres generalforsamling i dag genvalgt bestyrelsen med Verner Rylander-Hansen som formand. ”Vi er som bestyrelse rigtig glade for, at Lederforeningen har vist os tillid ved genvalg. Vi vil arbejde for at synliggøre VUC’s tydelige styrke til i mange sammenhænge at løfte og kvalificere uddannelsesniveauet,” siger Verner Rylander-Hansen om genvalget.

Lederforeningen for VUC har på deres generalforsamling i dag genvalgt næstformand Niels Henriksen, Administrerende direktør for VUC Storstrøm og Vera Buus Nielsen, Økonomi- og administrationschef for HF & VUC Fyn. Bestyrelsen består de kommende to år af: formand Verner Rylander-Hansen, Kolding HF & VUC, næstformand Niels Henriksen, VUC Storstrøm, næstformand Peter Zinckernagel, HF & VUC København Syd, Vera Buus Nielsen, HF & VUC Fyn, Pernille Brøndum Rasmussen, Nordvestsjællands HF & VUC og Kent West Kristensen, VUC Skive-Viborg.

”Det er et godt hold, og jeg er glad for, at Lederforeningen har genvalgt de to, der var på valg, sådan at vi kan fortsætte vores arbejde ud fra de linjer, vi har udstukket sammen. Vi har formuleret en række strategiske mål for foreningens politiske arbejde de kommende år. Og de mål vil bestyrelsen sammen tage fat på at indfri,” siger Verner Rylander-Hansen.

Generalforsamlingen blev afholdt som led i årsmødet for de to foreninger – Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningen. Årsmødet satte lup på temaet digitalisering, digital dannelse og spørgsmålet om, hvordan it og digitale medier påvirker vores opfattelse af undervisning, læring og uddannelse.