Af Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC og rektor for Nordvestsjællands HF & VUC

Lige nu er der akut mangel på arbejdskraft inden for velfærdsfag som pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver og lærer. Ifølge Danske Professionshøjskoler kommer vi til at mangle 35.000 i netop de fire jobs i 2030, hvis ikke der er flere, der søger mod de uddannelser. Desværre har antallet af ansøgere de seneste år ikke peget i en positiv retning.

Men med små ungdomsårgange og dermed færre unge til at søge pladserne, er vi nødt til også at kigge mod de voksne. Ifølge Danmarks statistik står 700.000 danskere mellem 18 og 69 år uden anden uddannelse end grundskole. Der er altså et kæmpe potentiale for at løse vores udfordringer med manglen på pædagoger, sygeplejersker og lærere, hvis vi kan rekruttere flere voksne til velfærdsuddannelserne.

Det er her, at VUC’erne kommer ind i billedet. Vi har mange års erfaring med at hjælpe voksne godt videre gennem enkeltfagssystemet. Hf-enkeltfag er et rigtigt godt tilbud til dem, der ikke gik den lige vej gennem uddannelsessystemet, og som derfor har brug for et mere fleksibelt gymnasialt undervisningstilbud end det, man får på fuldtidsuddannelserne. Eller dem, der har brug for at blive omskolet. Når vi skal være på arbejdsmarkedet i tæt på 50 år, bliver behovet for livslang uddannelse langt større end tidligere.

Samtidigt kan enkeltfagssystemet rumme mange af dem, der har brug for ekstra støtte eller fleksibilitet. Det er for eksempel enlige forsørgere, der har mulighed for at få SU med 17 timers undervisning om ugen. Det betyder, at de kan få hverdagen til at hænge sammen. Vi har flere tilbud til voksne med diagnoser som for eksempel autisme eller andre udfordringer som social angst eller stress. Vi har også en del kursister, som er kommet til Danmark fra lande, hvor man ikke har det samme niveau eller tradition for uddannelse, som her. De får en god og tryg indgang til uddannelse gennem hf-enkeltfag, hvor de kan tage det antal fag ad gangen, der passer til dem. Det er alle grupper, der i højere grad ville fravælge uddannelse, hvis ikke der var et fleksibelt tilbud som hf-enkeltfag. Dermed løser VUC en vigtig inklusionsopgave.

Vi har altså et veletableret system, der løser en vigtig samfundsopgave. Og systemet virker. Ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra 2020 er 9 ud af 10 af dem, der har læst hf-enkeltfag, videre i job eller anden uddannelse to år efter VUC. Det må siges at være en succes.

Samtidigt har regeringen nedsat kommissionen for 2. generationsreformer med Nina Smith i spidsen. I kommissionens første rapport peger den på en række udfordringer, blandt andet at 20 procent af en ungdomsårgang ikke tager en ungdomsuddannelse, og at vi har en gruppe voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet. Statsministeren nævnte endda flere af udfordringerne fra rapporten i sin tale ved afslutningsdebatten i folketinget. Regeringen har altså en ambition om at få flere med, og her er hf-enkeltfag et oplagt sted at kigge, hvis flere skal tage en uddannelse.

Hf-enkeltfag er en del af løsningen på de rekrutteringsudfordringer, vi står over for. Men det kræver, at politikerne husker at tænke de voksne med og bevarer det gode system, vi allerede har. Ellers risikerer vi, at en stor gruppe voksne aldrig får taget en uddannelse, og det vil være dyrt for vores samfund på den lange bane. Både økonomisk og menneskeligt, når vi ikke har nok medarbejdere til vores daginstitutioner, skoler og hospitaler. Det har vi ikke råd til.

 

Debatindlægget blev bragt på Altinget Uddannelse den 11. juni 2021.