Hvor mange kursister er der på det toårige hf, hvor gamle er de, hvor mange af dem læser videre på en videregående uddannelse. Hf henvender sig til en ganske særlig målgruppe. Vi har samlet lidt tal og fakta om hf-kursisterne på landets VUC’er her.

Hvert år begynder omkring 9.000 unge og voksne på toårigt hf – enten på et af de 26 VUC’er, der udbyder uddannelsen eller på et af de 68 gymnasier, hvor toårigt hf også udbydes. Og hvert år er der rundt regnet 4.000, der kan tage den blå studenter-hue på og kalde sig hf-student fra et VUC. Samlet set bliver 40 pct af de blå huer udklækket på et VUC, og tallet er stigende. Uddannelsen har siden sin oprettelse i 1967 været et tilbud, der har været særligt søgt af voksne eller unge voksne, der fx vælger at vende tilbage til uddannelse efter nogle år på arbejdsmarkedet eller som har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Siden VUC i 2007 fik mulighed for at udbyde toårigt hf, er antallet af kursister tredoblet.

Figur 1: Udviklingen i antallet af årskursister på toårigt hf på VUC siden 2007

 

Ældre kursister
Kursisterne på toårigt hf på VUC er markant ældre end på de øvrige ungdomsuddannelser. 65 pct. af kursisterne på toårigt hf på VUC er fx over 20 år. På de øvrige gymnasiale uddannelser er det 2 pct. der er over 20 år.

Flere er faldet fra
Halvdelen af kursisterne på toårigt hf på VUC er tidligere faldet fra en uddannelse mens det kun gælder for 3 pct. af kursister på de øvrige gymnasiale uddannelser. Til gengæld er der færre kursister på toårigt hf på VUC, der falder fra deres igangværende uddannelse, selvom de har et eller flere tidligere frafald i uddannelsessystemet.

 

Figur 2: Fuldførelsesprocent fordelt på andelen af hf-kursister, som tidligere har frafaldet en uddannelse

 

Lavere karakterer i folkeskolen
Kursisterne på toårigt hf på VUC har generelt et lavere karaktergennemsnit med sig fra folkeskolen end kursister på de øvrige ungdomsuddannelser. 4,5 er gennemsnittet blandt hf’erne på VUC, mens studerende på de øvrige gymnasiale uddannelser har et gennemsnit med sig på 8,1.

Kursisterne på toårigt hf på VUC adskiller sig også på andre baggrundsvariable. Når man fx ser på forældrenes uddannelsesniveau kan man se, at 19 pct. af kursisterne kommer fra ufaglærte hjem, mens 48 pct. kommer fra faglærte hjem. Kun 4 pct. kommer fra hjem, hvor den ene forældre har en lang videregående uddannelse. Til sammenligning er det mere end 20 pct. af eleverne på de øvrige gymnasiale uddannelser, der har forældre med lang videregående uddannelse.

 

Figur 3: Kursisterne på toårigt hf på VUC fordelt på forældrenes uddannelsesniveau

 

Overgange fra toårigt hf på VUC
To år efter dimission er 65 pct. i gang med en uddannelse, mens 27 pct. er i beskæftigelse. Det er stort set samme billede på tværs af alle de studieforberedende uddannelser. 47 pct. af de hf’ere der fortsætter på en uddannelse læser en mellemlang uddannelse, mens 25 pct. læser på en lang videregående uddannelse. 12 pct. læser på en kort videregående uddannelse og 16 pct. læser på en erhvervsfaglige uddannelser.

 

Figur 4: Videreuddannelsesadfærd, toårigt hf

 

Når man ser på kursisternes videreuddannelsesadfærd, er der stort set ingen forskel i søgemønsteret, når man sammenligner toårig hf på VUC med de øvrige gymnasiale uddannelser.

Figur 5: De der læser en lang videregående uddannelse. Fordelt på fagretning

 

Tænketanken DEA offentliggjorde for nyligt en nylig rapport, der viste, at hf er et afgørende tilbud for mennesker, der ikke går den lige vej gennem uddannelsessystemet. Rapporten peger på, at hf blandt andet tilbyder et anderledes studiemiljø og andre undervisningsformer, der tiltrækker og motiverer kursister, som formentlig ellers ikke ville have gennemført en gymnasial uddannelse. Læs DEA’s rapport her.

 

Kilde: VUC Årsrapport 2014, UVM og DEA.