Statsminister Helle Thorning-Schmidt varslede i sin åbningstale til Folketinget den 7. oktober 2014, at regeringen planlægger et serviceeftersyn af gymnasierne for at styrke kvaliteten og fagligheden i de gymnasiale uddannelser.

Flere uddannelsesordførere og forskellige interessenter på uddannelsesområder har ytret sig med synspunkter på adgangskrav, krav til de faglige niveauer og målgrupper. Dansk Folkeparti ser gerne en samlet reform af de gymnasiale uddannelser frem for en række delreformer, og Gymnasieskolernes Rektorforening ønsker, at hf fortsat skal være et tilbud for de unge, som ikke egner sig til de andre gymnasiale uddannelser.

I et debatindlæg i Altinget tirsdag den 18. november 2014 gav formanden for Lederforeningen for VUC, Hans Jørgen Hansen, blandt andet udtryk for:

  • Hf bør fortsat eksistere som en studieforberedende uddannelse for personer, der ikke kommer direkte fra folkeskolen
  • Undervisningen på VUC er anvendelsesorienteret og tilrettelagt på voksenpædagogiske principper målrettet kursistgruppen.

Klik her for at læse Hans Jørgen Hansens debatindlæg.