Af Bente Sorgenfrey, formand for FTF og Verner Rylander-Hansen, formand for Lederforeningen for VUC.
Bragt i Berlingske den 2. marts 2016.

Når regeringen om kort tid gennemfører en reform af de gymnasiale uddannelser, vil der også blive set på hf. For hf spiller en væsentlig rolle i det samlede uddannelsesbillede. Hf har mange styrker, blandt andet evnen til at løfte unge fra uddannelsesfremmede hjem, men vi er enige med regeringen om, at hf trænger til et eftersyn, så endnu flere gennemfører uddannelsen og læser videre.

Vi er i FTF og VUC-sektoren vældigt optagede af, at hf bevarer evnen til at løfte både stærke og svage unge fagligt og dermed lette deres vej videre til en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Der er fortalere for, at hf i en ny udgave skal målrettes særlige uddannelser og udelukkende skal kunne give adgang til de korte eller mellemlange videregående uddannelser – som fx lærer og pædagog. Det vil være en fatal udvikling, som vil udelukke særlige grupper fra at tage en lang videregående uddannelse. Og det vil gøre hf til en sekundavare. Det er ikke i målgruppens – eller samfundets – interesse.

Hf er kendetegnet ved, at uddannelsen kan rumme og integrere en meget bredt sammensat kursistgruppe. Det betyder i praksis også, at uddannelsen løfter en væsentlig målgruppe, som ikke har fået en ungdomsuddannelse i direkte forlængelse af folkeskolen. Hf er det eneste reelle tilbud om en studieforberedende uddannelse, hvis man ønsker at vende tilbage til uddannelsessystemet.

Samspillet med aftagerinstitutionerne skal styrkes, så målet med hf står klart for de studerende. Det kan blandt andet ske ved at tilrettelægge hf i spor rettet mod videregående uddannelser og gennem samarbejdsprojekter, brobygningsaktiviteter og ved at øget anvendelsesorientering i fagene. Og så skal vi styrke fagligheden på hf, så kursisterne forlader hf med flere fag på højere fagligt niveau så vi får øget studieparatheden.

I dag vælger næsten 20 % af hf-studenter at begynde på en lang videregående uddannelse. Og med blik for, hvilke målgrupper, hf henvender sig til, er det en væsentligt antal. Det kan og bør blive højere – og derfor vi må ikke udelukke de hf-studerendes muligheder for videre uddannelse. Det vil skabe en uheldig blindgyde. Og det vil hindre muligheden for at bryde den sociale arv. Den blå studenterhue skal fortsat kunne åbne døre både til de korte, mellemlange og til de lange videregående uddannelser.