Af Peter Zinckernagel, rektor for HF & VUC København Syd og næstformand for Lederforeningen for VUC.
Bragt i Gymnasieskolen den 1. marts 2016.

De gymnasiale uddannelser skal om kort tid ses efter i sømmene. Der er ønske om at justere ungdomsuddannelserne indbyrdes. Det er en fornuftig plan, som vi i VUC hilser velkommen. Og vi har da også været i tæt dialog med både ministeren og de øvrige relevante politikske ordførere. For VUC er vældigt optaget af, at hf-uddannelsen sikres i en kommende reform. Derfor lancerede VUC for nylig et udspil til nytænkning af hf. Et udspil, der tager afsæt i, at hf spiller en væsentlig rolle i det samlede uddannelsesbillede og at uddannelsen skal ruste sine studerende til videre uddannelse.

Vi mener, at det er vigtigt, at hf bevarer evnen til at løfte både stærke og svage unge fagligt og dermed lette deres vej videre til en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Hf har mange styrker, blandt andet evnen til at løfte unge fra uddannelsesfremmede hjem, men vi er enige med regeringen om, at hf trænger til et eftersyn, så endnu flere gennemfører uddannelsen og læser videre. Hf er kendetegnet ved, at uddannelsen kan rumme og integrere en meget bredt sammensat kursistgruppe. Det betyder i praksis også, at uddannelsen løfter en væsentlig målgruppe, som ikke har fået en ungdomsuddannelse i direkte forlængelse af folkeskolen. Hf er det eneste reelle tilbud om en studieforberedende uddannelse, hvis man ønsker at vende tilbage til uddannelsessystemet.

Der er dem der mener, at hf udelukkende skal kunne give adgang til de korte eller mellemlange videregående uddannelser – som fx lærer og pædagog. Det vil være en meget uheldig udvikling, som vil udelukke særlige grupper fra at tage en lang videregående uddannelse. Det vil koste samfundet store beløb fordi tusindvis af mennesker hvert år får forlængede uddannelsestider. Og det vil gøre hf til en sekundavare. Det er ikke i målgruppens – eller samfundets – interesse. I VUC’s udspil til en nytænkning af hf lægger vi derfor vægt på, at hf skal åbne døre – også til de lange videregående uddannelser.

Samspillet med aftagerinstitutionerne skal styrkes, så målet med hf står klart for de studerende. Det kan blandt andet ske ved at gøre det muligt tilrettelægge hf mere fagligt fokuseret, f.eks. i spor rettet mod videregående uddannelser og gennem samarbejdsprojekter, brobygningsaktiviteter og ved øget anvendelsesorientering i fagene. Og så skal vi styrke fagligheden på hf, så kursisterne forlader hf med flere fag på højere fagligt niveau så vi får øget studieparatheden.

Landets 30 VUC’er uddanner hvert år ca. 4.000 hf-studenter. Hf-studerende er typisk ældre, mange kommer fra hjem uden bøger og en stor del af dem har tidligere prøvet kræfter med en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen er en særlig mulighed for tusindvis af mennesker hvert år, der vælger at vende tilbage til uddannelse. Den mulighed må vi ikke stække ved at udelukke de studerende fra at blive optaget på de lange videregående uddannelser. Mange af de blå huer læser med succes videre på de lange videregående uddannelser, ved vi. Næsten halvdelen af hf-studenterne fra f.eks. VUC i Århus og KVUC fortsætter på universitetet. Vi mener at hf skal styrkes yderligere som en fagligt stærk gymnasial uddannelse, der kan åbne døre til mange forskellige videreuddannelsesmuligheder – datamatiker, lærer eller læge.