Hf skal i højere grad øge kursisternes studieparathed ved at uddannelsen tilrettelægges i spor rettet mod korte, mellemlange og lange videregående uddannelser, og ved at kursisterne får flere fag på højere niveauer. Læs her kort om det konkrete indhold af VUC’s tanker om et nyt hf.

Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningen mener tiden er moden til at nytænke hf. Uddannelsen spiller en ganske særlig rolle, da den i væsentlig grad tiltrækker kursister fra uddannelsesfremmede hjem, og på den måde bidrager til den sociale mobilitet. Hvis hf ikke fandtes, ville mange hf-kursister ikke få en studieforberedende uddannelse, da de treårige gymnasiale uddannelser ikke er et reelt alternativ. VUC’s bud på en nytænkning er derfor en styrkelse af denne position og desuden en videreudvikling af hf som et fagligt stærkt uddannelsestilbud til unge og voksne.

VUC mener, at hf-uddannelsen i højere grad skal styrke kursisternes studieparathed, så deres muligheder for at gennemføre en videregående uddannelse forbedres. Vi mener, at

  • Hf skal spille bedre sammen med de videregående uddannelser. Det skal blandt andet ske ved at rette uddannelsen mod korte, mellemlange eller lange videregående uddannelser via spor.
  • Kursisterne skal have færre obligatoriske fag på C-niveau og flere fag på B- og A-niveau.
  • Alle kursister skal udfordres på hf – også de fagligt stærke. På 1. semester fokuseres derfor på catch-up-forløb for de fagligt svage og faglig udfordring for de fagligt stærke.
  • Kursisternes læring skal styrkes ved at øge brugen af individuel feedback og formativ evaluering samt faste projektforløb, temauger og praktik.
  • Der skal udformes nye læreplaner i centrale hf-fag, så uddannelsens praktiske og anvendelsesorienterede profil styrkes.
  • Prøve- og evalueringsformerne skal effektiveres og udvikles.
  • Kursister, som ikke kommer direkte fra 10. klasse, skal fortsat kunne optages på baggrund af en konkret individuel vurdering.
  • Der skal gennemføres et intensivt efteruddannelsesprogram for alle lærere. Lærerne skal kunne spænde fagligt bredere af hensyn til projektforløbene, derfor er det nødvendigt med efteruddannelse i at arbejde på tværs af fag.