”Hf skal spille bedre sammen de videregående uddannelser. Det skal vi sikre ved at rette uddannelsen mod korte, mellemlange og lange videregående uddannelser via konkrete spor,” siger Ulla Koch, der er næstformand i VUC Bestyrelsesforeningen og tidligere rektor for UC Sjælland. Læs mere her.

VUC Bestyrelsesforeningen og Lederforeningen for VUC lægger i deres fælles udspil en ny hf-uddannelse op til, at kursisterne i højere grad skal rustes til at læse videre efter de har fået hue på. Det skal blandt andet ske ved at tilrettelægge uddannelsen via spor, der retter sig mod videre uddannelse.

”Det giver god mening at styrke uddannelsens evne til at give kursisterne studieparathed. Vi ved, at mange hf-studenter læser videre. Men tallet er ikke helt så højt, som man kunne ønske. Så vi vil med vores konkrete udspil give et bud på, hvordan vi styrker hf-uddannelsens evne til at løfte kursisterne videre i uddannelsessystemet,” siger Ulla Koch.

”Vi lægger stor vægt på, at hf skal udfordre alle kursisterne. Med det mener vi, at både de stærke og de svage kursister skal kunne se sig selv i hf og blive fagligt udfordret og løftet. Vi lægger derfor op til, at der indføres catch-up-forløb for de fagligt svage kursister samtidig med at de fagligt stærke kursister udfordres på første semester. På den måde sikrer vi også, at det faglige udbytte af en hf styrkes,” siger Ulla Koch og fortsætter:

”Vi vil tydeliggøre og skærpe hf’s profil. Vi mener, det vil gavne vores kursister og deres videre færd, hvis det er tydeligt, hvad de skal undervises i og hvad det leder videre til.”

VUC’s bud på nytænkning af hf peger blandt andet også på, at der skal udformes nye læreplaner i centrale hf-fag, så uddannelsens praktiske og anvendelsesorienterede profil styrkes.

Læs hele udspillet her.