VUC løfter en vigtig samfundsopgave og har en helt central rolle med at opkvalificere voksne

Det er bred enighed om, at VUC både har og fortsat skal have en central rolle, når det handler om at sikre lige adgang til uddannelse af voksne og livslang læring. Det blev slået fast til høringen om VUC, som blev afholdt i går onsdag den 13. marts på Christiansborg. Af folketingspolitikere deltog Trine Bramsen (S), Jacob Mark (SF), Jacob Sølvhøj (EL), Anni Matthiesen (V) og Marlene Harpsø (DF).

Danske HF & VUC vil gerne kvittere for de konstruktive drøftelser til høringen, som blandt andet handlede om at stoppe omprioriteringsbidraget her og nu for VUC, vigtigheden af at styrke VUC i yderområderne og sikre stabile rammer for VUC både politisk og økonomisk. Det var også positivt, at der var en forståelse for de store fordele ved, at der i vores uddannelsessystem også findes et voksenpædagogisk og ligeværdigt tilbud, der tager højde for de erfaringer, kursisterne kommer med.

VUCs tilbud er nødvendige, fordi de er med til at sikre, at alle dele af befolkningen reelt har adgang til at udvikle sit fulde potentiale gennem uddannelse. Potentialer vi som samfund har mere og mere brug for, da ungdomsårgangene bliver mindre, og antallet af personer, der rammer pensionsalderen inden for de næste 20 år, vokser støt. Samtidig gør udviklingen på arbejdsmarkedet behovet for løbende efteruddannelse mere og mere centralt. Det er alt sammen udfordringer, VUC er designet til at løse.