Af Verner Rylander, formand for Lederforeningen for VUC.
Bragt i Jyske Vestkysten, den 15. september 2015

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby og Uddannelsesminister Esben Lunde Larsen har bebudet store besparelser på uddannelsesområdet. Det kan bekymre, især fordi det sker samtidig med, at man satser stort på at ruste erhvervsuddannelserne.

Derfor har VUC-sektoren også med tilfredshed noteret sig, at Ellen Trane lover, at besparelserne ikke vil få betydning for Erhvervsuddannelses-reformen.

Landets 30 VUC’er har siden reformen trådte i kraft i august i år haft en væsentlige rolle med at ruste den gruppe af unge og de over 18, der skal have en særlig hånd for at kunne klare en erhvervsuddannelse. De særligt tilrettelagte forberedelsesforløb, som VUC’erne udbyder, opkvalificerer målgruppen til at kunne mestre den erhvervsuddannelse, der på sigt gør dem i stand til blive frisør, mekaniker, tømrer, salgsassistent eller noget helt fjerde.

Og der er brug for, at vi holder fokus på den her gruppe unge. For hvis målsætningen om, at vi skal motivere flere til at tage en erhvervsuddannelse, så kræver det, at vi også fremover kan tilbyde EUD-forberedende forløb. Derfor er vi også glade for at, Ellen Trane så klart melder ud, at de varslede besparelser ikke får konsekvenser for at arbejdet med at løfte flere ind på erhvervsuddannelser. VUC er som sektor gearet til den opgave og løfter den gerne.