Det er positivt, at S udnævner en ordfører for VUC, og flere partier er velkommen til at lade sig inspirere. Det er vigtigt med opmærksomhed på VUCs samfundsopgave med at sikre uddannelse, beskæftigelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. En opgave der presses fra flere sider

Verner Rylander-Hansen, formand for Danske HF og VUC

VUC er den konkrete mulighed, rigtig mange mennesker benytter sig af for at blive klar til en uddannelse eller et job. Uanset hvem du er, og hvor du bor. En væsentlig samfundsopgave der er med til at sikre lighed, udvikling og vækst alle steder i landet – og berører over 100.000 kursister årligt.
Men det er også en opgave, vi oplever, har været nedprioriteret politisk de seneste år, og derfor er det rigtig positivt, at et parti så at sige opruster opmærksomheden ved at udnævne en ordfører på området.

Beslutninger der presser VUC
Vi kæmper for rammerne til at unge og voksne kan kvalificere sig til job og uddannelse, så alle altid kan uddanne sig og blive i stand til at varetage et job, uanset hvem de er, eller hvor de bor. De politiske beslutninger betyder, at flere af vores udbudssteder bliver så små, at de ikke kan opretholdes. Og det er kritisk i forhold til at få alle med.

Det er særligt aftalen om etablering af Forberedende Grunduddannelse, FGU, fra 2017 og den aktuelle aftale på erhvervsskoleområdet, EUD, som presser VUC. Aftalen om FGU betyder, at unge under 25 år ikke længere må gå på almen voksenuddannelse, og EUD-aftalen at erhvervsskoler også må udbyde adgangskurser i dansk, dansk som andetsprog og matematik til voksne fra 25 år. Dertil kommer en række andre reduktioner i bevillinger mv.

Lukninger af uddannelsessteder
Og konsekvenserne er begyndt at vise sig. Allerede nu er det besluttet at lukke udbudssteder i Varde, Grindsted, Frederiksværk og Frederikssund, og aktuelt meldes det nu ud, at en VUC- afdeling på Langeland nedlægges fra juli 2019.

Det vi kæmper for, og håber VUC-ordførerposter vil skabe opmærksomhed om, er de konsekvenser det vil få for samfundet og for den enkelte, at vores sektor presses så meget, som den gør. Vi er vejen til uddannelse og beskæftigelse for rigtig mange mennesker – alle steder i landet. Det er da værd at kæmpe for politisk.

Derfor håber vi, at Trine Bramsen (S) blot er den første at flere politiske ordførere, som vil kæmpe for ordentlige rammer til VUC. Det betyder noget for samfundet – og for den enkelte.