Stor undersøgelse fra OECD viser at knap 600.000 voksne danskere har svært ved at læse og regne. Det er 16% af danskerne i aldersgruppen 16-65 år.

PIAAC-undersøgelsen måler læse-,regne- og it-færdigheder blandt den voksne befolkning i 24 OECD-lande. Sammenlignet med de andre OECD-lande ligger Danmark under middel i læsefærdigheder, og så er der endda sket et fald i læsefærdighederne for de voksne i Danmark på 6% i perioden fra 1998 til 2012.

Samtidig viser undersøgelsen, at de manglende læsefærdigheder især gælder for de voksne, der har ingen eller kun kort uddannelse. Hele 30% blandt de kortuddannede er såkaldt svage læsere.

I VUC tager vi undersøgelsen og dens resultater meget alvorligt. Og vi har tilbuddet til de voksne, der mangler færdigheder i dansk og matematik. Gennem forberedende voksenundervisning (FVU) kan alle lære at læse, skrive og regne. Almene kompetencer, der også skal være med til at sikre jobfastholdelse, større trivsel i fritiden og flere muligheder for at tage mere uddannelse.

Læs mere om PIAAC-undersøgelsen.