Prismodtagerne var fire dygtige lærere og ildsjæle fra Københavns VUC: Karen Thygesen, Bitten Sandahl Skov, Susanne Jensen og Fie Stauner Larsen.

Ved VUC Årsmøde 2014 på Hotel Nyborg Strand den 3. april 2014 blev ”VUC Uddannelsespris 2014” uddelt.

Uddannelsesprisen 2014 havde fokus på ”VUC som brobygger til arbejdsmarkedet og beskæftigelse”.  Dermed har der været fokus på indsatser, som på en særlig udviklingsorienteret og nytænkende måde sætter spot på VUC’s rolle som brobygger.

Vinderen af prisen blev Københavns VUC med initiativet ”Branchedansk-værkstedet”. Der er tale om en indsats, der gennem et intensivt og målrettet 6-ugers forløb tilbyder kommende EUD-elever at blive oprustet på branchespecifik dansk. For kursister, der skal på Hotel- og restaurantskolen er det ”gastro-dansk”, for kursiser der skal på SOSU er det ”sundhedshjælper-dansk” osv.

Kursisternes tilbagemeldinger på forløbet viser, at det opleves som en sammenhængende del af deres uddannelsesforløb. Projektets idé og den indsats, alle parter i projektet har leveret, vil i dag og fremover kunne være et godt eksempel på, hvordan man konkret kan samarbejde mellem VUC og erhvervsuddannelsessektoren og dermed gøre en forskel i forhold til at understøtte, at flere unge og voksne får langt bedre muligheder for at uddanne sig fra ufaglært til faglært.