Af Per Skovgaard, formand for VUC Bestyrelsesforeningen og Verner Rylander-Hansen, formand for Lederforeningen for VUC.
Bragt i Altinget den 13. maj 2016.

Folketingets partier sidder lige nu og forhandler om en reform af de gymnasiale uddannelser. Der er meget, de er uenige om. En af de store udfordringer handler om HF.

Vi vil gerne med dette indlæg appellere til politikerne om vigtigheden af at HF fornys. Det er afgørende, at en fornyet HF sikrer højere faglige niveauer i de bassale grundfag og de tilvalgsfag der er nødvendige for at læse videregående uddannelser med det bedst mulige resultat. HF-studenterne skal have den samme mulighed for at læse videregående uddannelser som dem der tager en 3-årig uddannelse. Og de skal have det samme faglige fundament. At vælge HF må ikke medføre en ærgerlig og unødig blindgyde i uddannelsessystemet.

Som det er nu, fortsætter ikke alle HF-studenter på en videregående uddannelse – det skal der nødvendigvis laves om på. Det er her politikerne kommer ind – de skal sørge for at styrke HF-uddannelsen. HF er en unik mulighed for de mange – især voksne – der vælger at vende tilbage til uddannelsessystemet og tage en adgangsgivende eksamen. I det perspektiv skal HF give adgang til alle videregående uddannelser. Det er ikke særlig langsigtet – hverken i forhold den ønskede sociale mobilitet i samfundet, den samfundsøkonomiske dagsorden eller for den enkelte kursist at man skal supplere sin studentereksamen for at læse på et universitet.

Vi vil derfor gerne opfordre til, at forligsparterne kommer til enighed og finder frem til en reform af de gymnasiale uddannelser. Vi mener, der er brug for en holdbar og langsigtet reform, og for, at HF får et fagligt løft. Der er ikke brug for, at politikerne med en reform besværliggør HF-studenternes adgang til de lange videregående uddannelser. Vi opfordrer derfor til, at forligskredsen tager handsken op og lander et forlig. Det giver samfundsøkonomisk mening at HF forbliver en fleksibel uddannelse for både de unge og de voksne.