Af Ida Marie Behr, VUC Videnscenter

Leder man efter viden om voksenuddannelse og -undervisning vader man ikke ligefrem i forskningslitteratur. Det har VUC Videnscenter siden sin etablering i 2013 gerne villet ændre på, og det mål er der nu sat en vigtig ny milepæl for. En vægtig forskningsbog Forskning i og med praksis på VUC – Nye veje for tænkning, tale, skrift og handling fra Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet er netop udkommet.

Ny viden og inspiration til undervisningen
Forskningsbogen, som er en antologi, giver indblik i hverdagen på VUC samtidig med, at den løfter det teoretiske blik og serverer en række spændende analyser af de opgaver og udfordringer, som lærere og ledere på VUC står overfor. VUC har en afgørende betydning i det aktuelle danske uddannelseslandskab, og VUC’s særlige uddannelsesopgave og betingelser, tager bogen godt fat om.

Via emner som didaktisk innovativ, lærersamarbejde og -videndeling, arbejdsformer, klasseledelse, skriftlighed og kursister med immigrantbaggrund tager forskerne bag bogen os igennem udviklings- og undervisningsopgaven i en mangfoldig skolekultur.

Bogen henvender sig til både avu- og hf-lærere, såvel som ledere tæt læring og undervisning, ligesom andre uddannelsesforskere vil finde nye og interessante perspektiver i antologiens analyser.

7 forskere, 11 VUC’er, 3 år og 408 sider
Med lektor og ph.d. Steen Beck i spidsen for projektet har syv uddannelsesforskere fra Syddansk Universitet (SDU) udført grundige studier og analyser af undervisningen og skoleudviklingen på VUC gennem de sidste 3 år. Projektet er dog i høj grad blevet til som et samarbejde mellem forskere og praktikere, idet de deltagende lærere har været med til at formulere aktioner og reflektere over resultaterne af dem.

Projektet har været bredt forankret på VUC. 11 VUC’er fordelt over hele landet har deltaget i projektet. På hvert VUC er projektets formål og indsatser blevet tilpasset den lokale kontekst, men i antologien tegner der sig et samlet billede af VUC som sektor. Et billede, der tager pulsen på samtidens uddannelsesudfordringer – og kreative løsninger, sådan som de udfolder sig i en af hjørnestenene af det danske (voksen)uddannelsessystem.

Bogen kan bestilles via Forlaget UP – Unge Pædagoger i webshoppen: www.u-p.dk. Ved køb af mindst 10 eksemplarer gives rabat.

Læs mere om projektet her.