Siden august har VUC har sammen med Danske Fragtmænd gennemført et målrettet undervisningsforløb for 62 lager- og terminalmedarbejdere. 85 pct af dem er bedre til at læse, 79 pct er blevet bedre til at skrive og 76 pct har fået forbedret deres it-kompetencer. ”Det er positivt at se, at en målrettede indsats har så stor effekt. Det viser med stor tydelighed, at sektorens VEU-indsats har stor betydning for arbejdsmarkedet,” siger formand for lederforeningen for VUC Verner Rylander.

Danske Fragtmænd og VUC kører i øjeblikket en fælles målrettet moduluddannelse for danske Fragtmænds ansatte flere forskellige steder i landet. Siden august har 62 medarbejdere sagt ja tak til den målrettede uddannelse i arbejdstiden – med betalt løn. Og indsatsen har haft flotte resultater, viser en undersøgelse. 90 pct af deltagerne oplever, at de i høj grad har lært noget af VUC’s målrettede forløb. 81 pct svarer, at de er blevet bedre til at læse, 85 pct er blevet bedre til at stave og 67 pct mestrer i højere grad IT.

”Det er utroligt positivt at se sort på hvidt, at de korte intense forløb så tæt på ens egen arbejdshverdag kan have så fine resultater. Forløbene er en væsentlig del af VUC-sektorens kerneydelse. Og en ydelse, vi hele tiden udvikler på. Vi er utroligt optagede af, at VUC på den måde spiller en meget betydelig rolle når det handler om at styrke arbejdsstyrkens kompetencer og evne til at tilpasse sig nye krav. Indsatsen kræver, at vi som sektor er i tæt dialog med den konkrete arbejdsplads og at vi tilretter al undervisning præcis den målgruppe, der er i spil. Det lykkes vi heldigvis ret godt med. Og eksemplet med Danske Fragtmænd er et af mange, der viser, at det nytter at give medarbejderne en solid saltvandsindsprøjtning af faglighed og målrettede komptencer,” siger formand for lederforeningen for VUC Verner Rylander-Hansen.

Læs mere om det konkrete VEU-projekt her.