Alt for mange voksne danskere kan ikke læse, regne og bruge it. Der er behov for at tænke nyt.

Tal fra en stor OECD-undersøgelse viser at 600.000 voksne danskere ikke kan læse selv simple tekster. Næsten lige så mange kan ikke regne og omkring 1 mio. har rigtig svært ved at bruge it.

Det er et meget alvorligt problem. Både for de enkelte voksne, der er kraftigt udfordrede i deres hverdag både på jobbet og privat – og for det danske samfund og jobmarked. Samme OECD-undersøgelse viser nemlig også at 98% af de voksne i beskæftigelse har behov for at læse i jobbet.

VUC og andre uddannelsesinstitutioner for voksne har de relevante uddannelsestilbud – og behovet for undervisning er stort, men alligevel er det alt for få, der får det nødvendige løft af deres færdigheder i læsning og regning.

I kronikken i Berlingske “Man kan da læse i Danmark?” er der givet et forslag til at finde en fælles løsning:

” Regeringen bør nedsætte en task force, hvis fornemste mål er at identificere barriererne og høvle dem ned. Og VUC og de mange andre uddannelsesinstitutioner, der har voksne som målgruppe, bidrager gerne til arbejdet.”

Kronikken er skrevet af formand for Lederforeningen for VUC Hans Jørgen Hansen, formand for VUC Bestyrelsesforeningen Per Skovgaard Andersen og konsulent i VUC Sekretariatet Pia Sletbjerg Skov.

Læs kronikken.