Kommentar til artikel bragt i Altinget 15. november: VUC afgiver mindre til FGU end forventet

Af Verner Rylander-Hansen, formand Danske HF og VUC – lederne

Når tallene fra undervisningsministeriet viser, at der skal flyttes færre fra VUC til FGU end oprindelig skitseret, er det også et udtryk for, at det lige nu går godt med samfundsøkonomien med høj beskæftigelse og lav ledighed. Konjunkturer som det altid er alle uddannelsesinstitutioners lod at indrette sig efter.

Når det er sagt, så deler VUC bekymringen for, om vores udbudssteder rundt omkring i landet også kan blive så små, at det ikke kan lade sig gøre at tilbyde fleksibel og målrettet uddannelse til alle voksne uanset hvem de er, og hvor de bor i landet. Vi er bekymrede, da det er vigtigt både for den enkelte og for samfundets vækst og udvikling at den mulighed opretholdes.

I opgangstider er der måske færre som vil uddanne sig, men til gengæld er det så afgørende at fastholde og kunne tilbyde de mennesker som er på arbejdsmarkedet uddannelse. Nogle har brug for højt specialiserede efteruddannelser, men rigtig, rigtig mange har brug for de almene kompetencegivende uddannelser og kursusforløb, som VUC er specialister i. Tilbud der er brug for lokalt – for at opretholde vækst og udvikling lokalt. Det kræver tilbud i hele landet.

FGU har andre opgaver og en anden målgruppe end VUC, men adskiller sig også fra VUC ved, at FGUs succes mest af alt afhænger af, i hvor høj grad kommunerne beslutter sig for at visitere unge mennesker til den nye institution. De enkelte kommuners uddannelsesstrategi for unge mennesker bør derfor være det væsentligste element, som Mattias Tesfay har med i sin ”…skærpede opmærksomhed omkring alt, hvad der trækker elever ud af FGU…”, som han citeres i ovenstående.

Det er mindre væsentligt, hvor stor en andel VUC ender med at afgive til FGU af et elevtal, da det er et tal, som alligevel vil ændre sig.

Læs artikel og replik bragt i Altinget 15. november 2018.