En ny slags uddannelse skal aktivere skjulte talenter blandt de mange studenter, der aldrig kommer videre i uddannelsessystemet. Nørrebro Uni er et samarbejde mellem Københavns VUC, RUC og Københavns Kommune.

Hvis ikke denne gruppe af studenter skal strande permanent i arbejdsløshed eller i kampen om stadigt færre ufaglærte job, kræver det et særligt tilbud, der kan motivere og vise dem en ny vej til mere uddannelse. Behovet er der: Gruppen af ’ufaglærte studenter’ er stadigt voksende, og alene i København er 10.000 studenter under 30 år aldrig kommet videre.

Nørrebro Uni bygger bro til de videregående uddannelser
Nørrebro Uni tilbyder en helt ny type af studier, der bygger bro over en svær overgang. På ét år vil Nørrebro Uni genopfriske og opkvalificere de unges studiekompetencer samtidig med, at de gennemfører undervisning og projektarbejde svarende til 1. semester på en af RUC’s uddannelser. Alt sammen ud fra en studieplan, der tager udgangspunkt i den enkeltes faglige, studiemæssige og personlige behov.

Nørrebro Uni gør overgangen mellem gymnasial og videregående uddannelse umærkelig for de studerende, og fjerner den bratte overgang, der er svær for mange. Når de unge er færdige med Nørrebro Uni, kan de fortsætte direkte på 2. semester på RUC uden at skulle søge om optagelse. Ambitionen er, at første årgang skal starte på Nørrebro Uni i januar 2014.