Behovet for almen voksen- og efteruddannelse har aldrig været større. Både for dem, som er på vej ind på arbejdsmarkedet og dem, som allerede er der.
Den teknologiske udvikling og kravet om konstant omstilling, udfordrer danske virksomheder og deres medarbejdere.

Det er baggrunden for at Danske HF & VUC – lederne og bestyrelserne – nu fremlægger et nyt udspil til en fornyelse af almen voksenuddannelse (avu).

Læs udspillet her.