Af Ida Marie Behr, VUC Videnscenter

VUC Videnscenter og Nationalt Videnscenter for Læsning har udgivet et idékatalog, der giver inspiration til, hvordan HF-lærere didaktisk kan gå til undervisningen med henblik på at styrke kursisternes læsekompetencer. Idékataloget er vokset ud af et udviklingsprojekt, der har kørt på VUC siden september 2015.

Didaktisk inspiration
Idékataloget giver konkrete værktøjer og input til alle lærere på hf – ikke blot dansklærere, da læsning er en tværgående kernekompetence, som alle faglærere må tage ansvaret for at udvikle hos kursisterne.

Kataloget giver gode ideer til, hvordan lærere kan tilrettelægge en undervisning, der tager højde for, at nogle hf-kursister døjer med lektie- og læseudfordringer. Der er i hæftet fokus på særligt tre ting:

  • arbejdet med stilladseret læsning
  • læseguides til kursisterne
  • øget opmærksomhed på udvikling af kursisternes ordforråd.

Udfordringen kort fortalt
Ikke alle hf-kursister har de rette forudsætninger for at klare lektielæsningen hjemme. Det skyldes ofte, at kursisterne i tidligere skoleforløb ikke har fået opbygget hensigtsmæssige studievaner, har kæmpet med utilstrækkelige læse- og skrivekundskaber og for nogles vedkommende har svært ved at få indpasset lektielæsningen i hverdagen.

På mange VUC’er er lektier og kursisternes hjemmelæsning derfor de facto afskaffet. Det er dog sjældent en bevidst overvejelse fra lærernes side – mere et nødvendigt vilkår, fordi kursisterne ikke får læst. Projektet har taget fat om denne udfordring og lærerne, der har deltaget i projektet har afprøvet forskellige redskaber og metoder til målrettet at arbejdet med at opbygge kursisternes lektie- og læsekompetencer. En vigtig brik i dette arbejde er, at kursisterne tilegner sig strategier for selvstændig læsning, der kan gøre dem i stand til at gennemføre hf-uddannelsen og samtidig klæde dem på til videre uddannelse.

Idékataloget er lavet på baggrund af projektet Lektier og Læsning på VUC, som Nationalt Videnscenter for Læsning har udført i regi af VUC Videnscenter og med opbakning fra GL samt økonomisk støtte fra Kompetencesekretariatet.

Læs interview med en hf-lærer, der deltog i projektet

Læs mere om projektet her