Af Ida Marie Behr, VUC Videnscenter

Mads Bab er selvstændig konsulent og ejer af firmaet GNIST*. Han er efterhånden et kendt ansigt i VUC-verdenen, hvor han har været brugt som underviser og facilitator i flere forskellige sammenhænge. Mads Bab fortæller her, hvad det VUC-interne kursus ”Ressourceaktiverende vejledning” egentlig har som hovedmission og hvilke behov for kompetenceudvikling blandt vejlederne, kurset er udsprunget af. Kurset er så vel besøgt, at det udbydes igen i forårssemestret.

 

Der er behov for et paradigmeskift!

Hvordan opstod tanken omkring dette kursus?

”Det praktiske opråb kom fra Marianne Karlshøj, som er leder på HF & VUC FYN og formand for udvalget for udvikling og efteruddannelse i Lederforeningen for VUC. Men det konkrete fokus i kurset udsprang af mit engagement i et andet projekt på VUC. Pointen med kurset er, at vi gerne vil italesætte den dagsorden, der handler om at gå fra et mangelsyn til et ressourceaktiverende blik på kursisterne. Grundtanken er, at vejlederne skal hjælpe kursisterne med at få lyst til at komme på VUC ved at gå til dem med en mere konstruktiv tilgang” siger Mads Bab og fortsætter:

”Der er egentlig tale om et paradigmeskifte, der handler om, hvordan vi får skabt de bedste forudsætninger for tilstedeværelse, i stedet for at tænke i fravær, frafald osv. Vi skal tale om de positive effekter ved at møde op. Det er det, paradigmeskiftet består i. En analogi er: Vi bør ikke kun tale om medarbejdernes sygefravær, vi skal også have fokus på, at nogle medarbejdere rent faktisk er langtidsfriske”.

Hvilke behov oplever du, at vejlederne har? Og hvilke kompetencer mangler de?

”Vejledernes behov undersøgte vi ret dybdegående forud for kursets tilrettelæggelse. Vi lavede en fokusgruppe med otte deltagere. Og her var det tydeligt, at deres opgave i bund og grund er, at de skal skabe en lyst hos kursisten til at være til stede. De har behov for at tænke helt anderledes om kursisterne. Deres opgave er ikke terapeutisk eller socialpædagogisk, men de skal aktivere det i kursisterne, der får dem til at få lyst til at dukke op. Og det kræver konkret nogle nye samtaleværktøjer, et andet blik på kursisterne og i nogle tilfælde nogle ændrede rammer.

Vejlederne er ekstremt engagerede og de brænder virkelig for at gøre en forskel, men samtidig opdagede vi også, at deres syn på kursisterne udtrykker en særlig historiefortælling. Kursisterne repræsenterer ofte nogle udfordringer, og som vejleder kan der være en tendens til, at man fokuserer på de udfordringer – fx kursisternes modvilje, deres svære situation og man ser dem måske som ofre i eget liv. Vejlederne skal have blik for, hvilke ressourcer de her kursister egentlig har. Det kan fx være en kursist, som er frustreret og har svært ved at møde op, men alligevel har og viser en handlekraft i andre dele af sit liv. Det drive skal opfanges og aktiveres ind i en uddannelsessammenhæng”.

Stor variation i undervisningsformer

Hvordan arbejdes der på kurset med at fremme de kompetencer, som vejledernes synes de mangler?

”Vi har mange forskellige didaktiske greb i spil. Fordi det vi ved om læringsstile, det tager vi dybt alvorligt! Vi tilbyder både teoretisk læsning, men vi arbejder også meget med at aktivere andre perceptioner end den teoretiske tænkning. Fx benytter vi filmklip, postcast og lydklip, ligesom vi bruger fysiske ting som en slags samtaleværktøjer. Det kan være samtalekort, billeder der repræsenterer menneskelige karakterstyrker og brætspil, der berører narrativer om det med den ressourceaktiverende tilgang.

Rent konkret har vi også flere faggrupper, der står for undervisningen – ud over mig, besøges kurset fx af en psykolog, men der er også skuespillere, der laver forumteater. Så vi prøver at ramme deltagerne på mange forskellige måder”

Hvad kan ellers være med til at fremme det, du kalder et paradigmeskift?

Det er vigtigt for vejlederne, at de får opbakning fra deres leder og kolleger hjemme på institutionen. Vi ser en tydelig forskel i udbyttet for de vejledere, der oplever at blive hørt og støttet i forhold til de vejledere, der møder enten lidt ligegyldighed og i værste fald lidt skepsis.

 

VUC’s interne vejlederkursus ”Ressourceaktiverende vejledning” løber netop nu af stablen, og det er så populært, at det genudbydes i forårssemestret.

Forløb nr. 2 åbner for tilmeldinger umiddelbart efter efterårsferien, og info om tilmelding fås via ledernes nyhedsbrev og sendes desuden via mail til VUC’ernes hoved-emailadresser. Kurset løber over fire kursusgange og datoerne er 26.-27. januar (inkl. overnatning), d. 1. marts, d. 17. marts og d. 20. april.