Af formand for Lederforeningen for VUC, Verner Rylander-Hansen.
Bragt i Altinget den 4. oktober 2016.

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser en stigning på 3 pct i antallet af unge, der starter på en erhvervsuddannelse. Det er så opmuntrende, at den vedtagende og fornuftige erhvervsuddannelsesreform nu slår igennem, og at det store fald i antallet ansøgere er bremset – og tilmed vendt til en fin stigning her i år ét efter reformen. Det glæder VUC-sektoren, som spiller en væsentlig rolle i reformen med at klargøre de unge og unge voksne, der ikke har det nødvendige 2-tal i matematik og dansk.

De særlige opkvalificerende forløb gennemfører VUC i et frugtbart samarbejde med landets erhvervsskoler. Og vores egne undersøgelser tyder på, at det især er der, hvor samarbejdet er tæt og formaliseret, at indsatsen virker.

Vi er derfor glade for at se, at det gode lokale samarbejde mellem erhvervsskolerne og VUC’erne bærer frugt, og at flere søger erhvervsuddannelser efter at have opnået de relevante kompetencer på et VUC. Målet er jo, at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse og også at fastholde dem, så man undgår, at unge falder fra den ene erhvervsuddannelse efter den anden, hvilket er både ærgerligt for den enkelte og samfundsøkonomisk tungt.

Vi er dog lidt bekymrede over, at regeringens finanslovsforslag indeholder besparelser på almen voksenuddannelse (avu), der netop skal gøre eleverne klar til erhvervsuddannelserne. Vi frygter, at besparelserne vil medføre, at VUC’erne får vanskeligere ved at medvirke til, at flere søger erhvervsuddannelser. Vi ser med bekymring, at man på den ene side ønsker, at flere skal søge erhvervsuddannelserne, mens man på den anden side forringer vilkårene for de skoler, der skal gøre eleverne klar til erhvervsskolerne. VUC-sektoren vil gøre sit til at realisere erhvervsuddannelsesreformen, så vi kan fortsætte denne positive vækst i antallet af unge og voksne, der vælger en erhvervsfaglig uddannelse – det besværliggøres unødvendigt med de foreslåede besparelser.