Pressemeddelelse udsendt den 1. oktober 2015.

VUC-sektoren er bekymret ved udsigten til massive besparelser. Vi forudser, at VUC-sektoren må tage afsked med omkring 400 lærere, og at vi må lukke omkring 20 af vores afdelinger. Det vil kunne mærkes. Ikke mindst i udkantsområderne,” siger Verner Rylander-Hansen, der er formand for VUC’s lederforening.

VUC-sektoren er dybt bekymret over signalet i regeringens fremlagte Finanslovsforslag, og advarer om, at besparelser af den størrelse ikke vil kunne gennemføres uden store konsekvenser for kvaliteten og mængden af VUC’s uddannelsesudbud. VUC hæfter sig ved, at sektoren både skal dække en stor del af betalingen af EUD-reformen og skal spare 2 pct mere hvert år.

”Det vil uden tvivl få meget negative konsekvenser for landets 30 VUC’er. Vi vurderer, at besparelserne mindst vil være på 10 procent og snarere 12 procent i allerede i 2017,” siger Verner Rylander-Hansen, formand for VUC’s lederforening.

”Besparelser på 10 procent i 2017 på VUC vil helt konkret betyde, at det samlede underskud for VUC-sektoren i 2017 vil være -195 mio. kr., at vi samlet set vil være nødt til at fyre omkring 400 lærere og at vi formentlig må lukke ca. 20 af vores 90 afdelinger – særligt i udkantsdanmark.”

”Det virker absurd at lukke uddannelsessteder i udkantsdanmark netop nu, hvor regeringen vil have flere job og mere vækst ud i hele landet. Oven i det, vil de mange færre uddannelsespladser hæmme udviklingen i de kommende år,” siger Verner Rylander-Hansen.

VUC har gennemført beregninger der viser, at hvis sektoren skal løfte de varslede nedskæringer, samtidig med at de skal levere de nuværende uddannelsestilbud, vil 88 pct af VUC’erne kunne se frem til at blive drevet med underskud fra 2017 og frem.

”VUC løfter hvert år en særlig opgave i forhold til at ruste, afklare og uddanne de mange grupper af borgere, der har brug for særligt tilrettelagt forløb, og er dermed med til at give det samlede uddannelsesløft. Det er en indsats, der har stor betydning for Danmarks økonomi, fordi flere kommer i job, og for det enkelte menneske. Så store besparelser vil koste dyrt,” siger Verner Rylander-Hansen.