Pressemeddelelse udsendt den 14. september 2018.

Regeringen benytter en farlig salami-metode, siger VUC-formand

– Regeringens udspil til en ny erhvervsuddannelse rummer en oplagt risiko for at underminere tilbud om bred, almen uddannelse i udkants-Danmark. Og det er næppe hensigten, siger formanden for Danske HF & VUC, Verner-Rylander Hansen.

VUC-formanden peger på, at regeringen, med sit forslag om at erhvervsskolerne fremover skal have mulighed for at undervise +25-årige i dansk og matematik, ikke blot underminerer den eksisterende voksenundervisning på VUC, men reelt truer eksistensen af almen voksenuddannelse i mange danske provinsbyer.

– Allerede i dag er der mange mindre VUC’er, der kæmper for at opretholde et bredt, alment voksenuddannelses-tilbud i deres nærområde. Nu kommer regeringen så og plukker dansk og matematik ud af vores tilbud, med henblik på at redde erhvervsskolerne og skabe almindelig konkurrence. Det vil formentlig betyde, at mange lokale VUC’er vil være nødt til at lukke – og med dem også fag som engelsk, naturvidenskab og IT.

– Jeg forstår udmærket, at regeringen er opsat på at komme erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne til undsætning. Det er helt sikkert tiltrængt. Men det nytter jo ikke noget, at man benytter en salami-metode, som, samlet set, fører til et indskrænket og ringere uddannelsestilbud til voksne i mange danske provinsbyer.

– I øvrigt er det besynderligt, at regeringen har valgt et alders-snit på 25 år. Erhvervsuddannelserne er jo ungdomsuddannelser, så derfor giver det ikke rigtig nogen mening, at udelukke unge under 25 år fra at modtage undervisning i dansk og matematik på den skole, hvor de har deres daglige gang.

 

For uddybning og yderligere kommentarer:
Verner Rylander-Hansen, 60 40 35 00, vr@koldinghfogvuc.dk
Ulla Koch, 29 74 10 51, ullawintherkoch@gmail.com

For andre henvendelser:
Kirsten Preisler, sekretariatschef Danske HF & VUC, 53 54 07 79, kpr@vuc.dk