Af Verner Rylander, formand for VUC lederforening og Per Skovgaard Andersen, formand for VUC bestyrelsesforening.
Bragt i Altinget den 6. november 2015.

215 millioner kroner. Så meget skal landets VUC’er spare – de fleste allerede i 2016. Det kommer ikke til at ske uden store og alvorlige konsekvenser for fleksibiliteten og udbuddet af uddannelser på landets VUC’er. Helt konkret vil man spare en tredjedel på taxameter til VUC’ernes fjernundervisning og ordblindeundervisning. Og en stor del af den besparelse skal falde allerede fra årsskiftet. Besparelser af sådan en størrelse og gennemført med sådan en hast, vil give store udfordringer for sektoren.

Vi vidste jo, at erhvervsuddannelses-reformen var underfinansieret, og at vi skulle være med til at løfte regningen. Vi kender aftalen og tager vores del af ansvaret. Vi er desuden enige i bestræbelserne om, at flere får en erhvervsuddannelse, og at VUC’erne spiller en væsentlig rolle via de EUD-forberedende forløb. Men dén del af kæden får svære problemer, hvis VUC’erne skal underlægges så store besparelser med en så utroligt kort frist for implementering. Så det virker hovedløst at gennemtvinge nedskæringerne med en sådan hast.

Uanset hvordan man vender det, så kan man ikke sætte taxameteret så meget ned, uden det kommer til at koste stillinger. De varslede besparelser skal jo lægges oven i, at den samlede uddannelsessektor skal spare to procent om året de kommende fire år. Og den slags penge kan ikke kun findes på vores udbud af fjernundervisning, men skal tages fra alle vores aktiviteter. Og når man tvinger en besparelse af den størrelse igennem med sådan en hast så rammer det jo bredt, for vores institutioner har jo lagt budget og disponeret helt frem til næste skoleår.

Vi opfordrer som sektor derfor ministeren til lytte til vores bekymring og sætte farten for implementeringen af besparelserne ned.