Pressemeddelelse udsendt den 9. oktober 2017.

”Der er helt tydeligt sket et skred i den så vigtige kontakt til ministeriet. Oplevelsen er, at ledelserummet er blevet indskrænket, og at selveje er under pres,” sådan konkluderer formand for VUC bestyrelsesforeningen Per Skovgaard Andersen på årets resultat af Bestyrelsesbarometeret.

Tænketanken DEA og analysebureauet Pluss Leadership har offentliggjort en spørgeskemaundersøgelse, der er blevet foretaget blandt landets ledere og bestyrelsesformænd på blandt andet landets VUC’er. Formanden for bestyrelsen for VUC’ernes bestyrelser Per Skovgaard Andersen siger i en kommentar til resultatet:

”Det er bekymrende, at der tydeligvis er sket en stort skred i samspillet mellem ministeriet og institutionerne. Ser man på årets udgave af Bestyrelsesbarometeret kan man se, at 25 pct. af bestyrelsesformændene, der deltager i undersøgelsen, svarer, at de oplever, at samspillet med ministeriet er præget af gensidighed. Det tal var 55 pct. da undersøgelsen blev gennemført i 2013. Det er et markant fald på 30 procentpoint. Ser man på ledernes besvarelse, ser man også et fald, nemlig fra 37 pct. i 2013 til 29 pct. i 2016. Der er altså en fælles forståelse mellem bestyrelsesformændene og ledere om, at samspillet mellem ministeriet og institutionen ikke samme grad er er præget af gensidighed. Og det er bekymrende i en tid, hvor der i al almindelighed bliver længere og længere mellem politik og virkelighed,” siger Per Skovgaard Andersen.

Per Skovgaard Andersen hæfter sig også ved, at bestyrelsesformændene oplever et indskrænket ledelsesrum. I 2013 oplevede 27 pct. at ministeriets udstukne rammer i mindre grad, eller slet ikke giver bestyrelserne et passende ledelsesrum. I 2016 er det tal steget til 44 pct.

“Vi kan jo i undersøgelsen se, at VUC-sektoren ikke er alene om at opleve, at selvejet er under pres. De andre deltagende sektorer oplever samme tendens. Det er en bekymrende udvikling. Og det giver anledning til, at vi som sektor må tage en grundig drøftelse både internt og fremfor alt med ministeren og ministeriet om, det væsentlige i at fastholde tillid til bestyrelser og ledelser på landets VUC’er.

Læs Bestyrelsesbarometeret her.