Af Verner Rylander-Hansen, formand for Danske HF & VUC.
Bragt i Altinget den 22. februar 2018.

1. februar startede arbejdet med at placere de kommende FGU-institutioner og –skoler formelt set. Ministeriet har bedt de fem kommunekontaktråd (KKR) om at stå for opgaven sammen med produktionsskolerne og landets VUC’er.

Arbejdet skal munde ud i, at kommunekontaktrådene i juni kan give ministeren en plan for placering af de omkring 90 nye skoler, så de i sommeren 2019 kan åbne dørene for kursisterne.

Og Danske HF & VUC er klar til at løfte vores del af opgaven.

Både fordi vi som sektor er optaget af, at de unge i målgruppen for FGU får de bedste tænkelige tilbud. Og fordi vi også er optaget af, at processen med at virksomhedsoverdrage vores medarbejdere sker på den bedste og mest konstruktive måde.

Vi har dygtige og dedikerede undervisere, administrative medarbejdere og ledere, som skal flyttes fra VUC’erne til FGU. Og for dem er det kommende halvandet år afgørende. Og det er det naturligvis også for de medarbejdere, der bliver tilbage og skal sørge for, at der også i fremtiden kan tilbydes gode og fleksible uddannelser til unge og voksne på landets VUC’er.

Kameler skal sluges
Der bliver uden tvivl en række strukturelle udfordringer for kommunerne i hele opbygningsfasen: Råder den enkelte kommune over brugbare bygninger? Ligger de eksisterende bygninger langt fra hinanden? Hvad er udviklingsmulighederne for den enkelte skole – både i forhold til bæredygtighed, men også i forhold til den lokale geografi?

Spørgsmål, der skal besvares her og nu.

Man skal huske, at denne særlige målgruppe har forholdsvis lav mobilitet – de flytter sig ikke ret gerne efter uddannelse. Så hvis vi skal nå hele den meget differentierede FGU-målgruppe, er det vigtigt at holde fast i gode lokale løsninger, og her spiller kommunerne en altafgørende rolle. Selvfølgelig med en landsdækkende sammenhængskraft med en så bred geografisk spredning som muligt.

Her skal der måske sluges nogle kameler. Kameler, som ikke alle endnu har set komme. Her ser jeg gerne, at undervisningsministeren går forrest i nytænkningen.

Vores råd er, at man skal anerkende forskellige løsninger på oprettelsen af FGU-institutionerne og -skolerne. Det er jo derfor, aftalekredsen omkring FGU har opfundet muligheden for gode lokale løsninger.

Hæv jer op
Vi er i VUC-sektoren også ret spændte på udfyldelsen af det faglige indhold af den nye uddannelse. Også her har vi som sektor meldt os klar til at tage fat. Og lige nu sidder en håndfuld af vores dygtige ledere og lærere med i arbejdet omkring udviklingen af lærerplaner og indhold af uddannelsen.

Det bliver helt centralt, at FGU opbygges med de rette faglige niveauer, uanset om man sigter mod en erhvervsuddannelse, eller man skal videre i en gymnasial uddannelse. Beskrivelsen og implementeringen af de faglige niveauer spiller en absolut rolle.

En hjørnesten bliver her at få styr på, hvordan det teoriorienterede og det praksisorienterede spiller sammen på de forskellige niveauer og spor i uddannelsen.

Så budskabet herfra er: Vi skal holde blikket rettet stift på bolden. Denne manøvre handler om at skabe et solidt, fagligt velfunderet uddannelsestilbud til de mange unge.

Det kan blive en svær opgave med så bred og så differentieret en målgruppe, så det kræver at alle parter i processen hæver sig op og ser på kursisternes behov og ønsker for fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet, herunder de unges videreuddannelsesønsker. Der skal være de nødvendige niveaumæssige og faglige sammenhænge mellem FGU og ungdomsuddannelserne.

Hvis FGU for alvor skal gøre en forskel, skal vi være villige til at tænke nyt og ikke se det som en produktionsskole version 2.