Pressemeddelelse udsendt den 31. januar 2018.

Undervisningsministeriet har nu anmodet om, at de fem kommunekontaktråd (KKR) sætter gang i den lokale proces med at udarbejde dækningsområder for FGU og placering af institutioner og skoler.

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse. Det er udgangspunktet for regeringens aftale om bedre veje til uddannelse og job, som alle Folketingets partier har tilsluttet sig. Aftalen betyder, at en række eksisterende forberedende grunduddannelser nedlægges for målgruppen og at FGU, Forberedende Grunduddannelse, oprettes fra august 2019.

I februar starter arbejdet formelt med at afklare dækningsområder og placeringer for de nye institutioner. I spidsen for arbejdet står de fem KKR som, med inddragelse af produktionsskolerne og VUC, skal finde de omring 90 nye skoler, som skal oprettes. KKR skal i juni 2018 stille forslag til Undervisningsministeren om placering af de nye institutioner.

I KL er man klar til at gå i gang med opgaven. Det fortæller formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg Leon Sebbelin.

“Vi deler regeringens og Folketingets ambition om, at alle unge skal have en uddannelse. Vi ser derfor frem til, med inddragelse af de eksisterende uddannelsesinstitutioner på det forberedende område, at sikre de bedst mulige geografiske placeringer til de nye FGU-skoler og institutioner. Målet er naturligvis at understøtte en lokal forankring af ambitionen om at alle unge skal have en uddannelse. Det ligger KL meget på sinde, at vi finder de bedst mulige løsninger,” siger Leon Sebbelin.

Et puslespil
Indstillingerne til placering af de nye FGU-skoler skal tage udgangspunkt i elevgrundlaget, transportforhold og eksisterende bygninger. Hos produktionsskolerne ser man frem til samarbejdet med at etablere de nye skoler.

“Produktionsskolerne støtter politikernes ambitioner om, at de strukturelle rammer for FGU bør indrettes efter de unge – og ikke omvendt. Det er centralt for de unges mulighed for at påbegynde og gennemføre en FGU, at skolerne placeres i geografisk nærhed af de unge. Det er en af grundene til at det giver god mening, når der i aftalen står, at placering af FGU-skolerne skal tage udgangspunkt i eksisterende bygninger fra bl.a. produktionsskolerne og VUC. Produktionsskolerne har jo værkstedsfaciliteter, der er forudsætningen for at kunne levere den værkstedsbaserede undervisning, som bliver en del af FGU. Derfor glæder vi os til at være en del af arbejdet med at få etableret de nye FGU-institutioner og -skoler, der kan sikre et godt uddannelsestilbud for de unge, der har brug for det,” siger formand for produktionsskoleforeningen Lennart Damsbo Andersen.

Skolerne skal være placeret således, at de unge ikke skal rejse for langt for at gå på skolen. Samtidig skal skolerne som udgangspunkt indeholde alle tre spor af FGU og være økonomisk bæredygtige. Det er altså lidt af et puslespil, som skal lægges. VUC’erne bakker op om den lokale proces og mener at der bør være mulighed for at finde lokale løsninger, så der kan tages højde for de lokale forhold.

”VUC-sektoren kommer til at overføre en del medarbejdere og sandsynligvis også bygninger til oprettelsen af FGU. Derfor er vi som sektor naturligvis også meget interesseret i, at der bliver tale om en hensigtsmæssig virksomhedsoverdragelse og at der i det forløb tages godt hånd om vores mange dedikerede og dygtige medarbejdere. Men vi er også optagede af, at der bliver oprettet nogle fagligt stærke miljøer, tilpasset lokale forhold, som målgruppen kan få glæde af. Som sektor anbefaler vi, at det bliver en lokal beslutning, hvordan samarbejdet mellem FGU-skolerne, kommunerne og de andre uddannelsesinstitutioner skal organiseres. Her spiller kommunen en afgørende rolle,” siger Per Skovgaard Andersen, formand for VUC Bestyrelsesforeningen.