VUC-sektoren må blive bedre til at se indad og i højere grad lære af hinandens erfaringer når det handler om at nedbringe det alt for høje fravær på AVU. Sådan lyder rådet fra Stefan Hermann, Rektor for Metropol og formand for Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse.

Flere unge skal have en ungdomsuddannelse, og unge på kanten skal have den hjælp, de har behov for – og i rette tid. Og så skal flere unge generelt få en bedre og mere direkte vej til den uddannelse og det job, der matcher deres kompetencer. Sådan lyder noget af kommissoriet for den ekspertgruppe, der lige nu ser på bedre veje til en ungdomsuddannelse. Formanden for ekspertgruppen Stefan Hermann har også læst Deloittes rapport om kvalitet i AVU:

”AVU spiller jo en helt særlig rolle i målsætningen om, at 95 procent af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor skal vi holde fokus på kvaliteten af AVU. Så når jeg læser Deloitte-rapporten hæfter jeg mig især ved, at fravær er så markant et problem på AVU. Kursisterne har bekymrende meget fravær. Og dén udfordring skal VUC som sektor tage meget alvorlig og arbejde for at nedbringe fraværet, der langt mere kritisk for denne gruppe end for så mange andre.”

Sådan siger Stefan Hermann, der er formand for Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse i en snak om AVU og AVU’s rolle i det samlede uddannelsesbillede.

Brug fælles viden
Stefan Hermann peger på, at VUC-sektoren bør systematisere og dele viden om, hvordan man mindsker frafald:

”Målgruppen for AVU er jo en kompleks og sammensat gruppe. Og der er en mængde strukturelle udfordringer for at få indsatsen til at lykkes. Men man må undgå at gøre forklaringen på problemet til en undskyldning eller barriere. Der findes masser af praksisnær og konkret viden om, hvordan fravær bringes ned. Og den viden skal sektoren sætte i spil og bruge. Jeg mener fx, at der skal sættes fokus på at skabe stærke fællesskaber i det pædagogiske rum og med den deling af viden, AVU-kursisterne får. Vi ved, at følelsen af at betyde noget, at være en del af et fællesskab øger motivationen og fastholdelsen,” siger Stefan Hermann og fortsætter:

”Og så skal sektoren formentlig følge op på resultaterne af AVU på en helt anden måde, end vi gør i dag. Udslusningstal er fx et forholdsvis nyt redskab, som vi kan bruge strategisk til at pege på der, hvor det lykkes. Og den slags dokumentation skal VUC-sektoren bruge – ikke for at underkaste sig tallenes herredømme, men som hjælperedskab for en meningsfuld indsats, der giver kolossal mening.”

Én indgang
Ifølge Stefan Hermann fylder de strukturelle udfordringer også, når ekspertgruppen ser på AVU:

”Vi ved jo, at det i mange tilfælde handler om at skabe en slags orden i de unges liv. Mange af dem har en skov af mentorer og coaches og kommunale sagsbehandlere, som alle i god mening forsørger at hjælpe den enkelte unge. Men vi skal nok i langt højere grad arbejde hen imod, at de får én gennemgående støtte. Vi skal give den unge den nødvendige ’hånden i ryggen’ – i dobbelt betydning: Både den støtte, de har brug for og det puf, de skal have for at komme videre.”