Mattias Tesfaye (S)

”Der er kun gået ét år siden vi vedtog EUD-reformen. Vi har ikke fået den massive tilgang på uddannelserne, som mange af os havde håbet. Men den slags ting tager tid. Så lad os nu slå koldt vand i blodet og blive enige om at tale erhvervsuddannelserne op – i stedet for ned,” siger Mattias Tesfaye (S).

Mattias Tesfaye er en af uddannelsesdebattens allervarmeste fortalere for og forsvarer af erhvervsuddannelserne og af de takter, der ligger i EUD-reformen, der blev vedtaget for et år siden. VUC har mødt Tesfaye til en kort snak om EUD-reformen år ét og om VUC’s rolle i de forberedende forløb.

Glasset halvt fuldt
Mattias Tesfaye har som erhvervsuddannelsesordfører for Socialdemokraterne været med til at formulere og søsætte den EUD-reform, der blev vedtaget af SR-regeringen sammen med V, SF, LA og K i 2014. Det er derfor oplagt at bede ham evaluere, hvor vi står nu, og hvordan vi for alvor får reformen til at løfte sig fra gulvet.

”Det er fire år siden, vi begyndte at diskutere nødvendigheden af, at flere unge tager en erhvervsuddannelse. Men for skolerne er det fortsat et nyt lille spædbarn, vi har at gøre med. Og vi er endnu ved at tilrette de første børnesygdomme. Det kommer til at tage adskillige år, før det slår fuldt igennem. Så jeg synes vi skal slå koldt vand i blodet og indse, at en kolbøtte af den her størrelse altså tager tid,” siger Mattias Tesfaye.

Mattias Tesfaye mener desuden, at selvom de seneste tal viser, at optaget til erhvervsuddannelserne ikke er steget markant i 2015 , så er der grund til at glæde sig:

”På rigtig mange måder er glasset halvt fyldt. Og det skal vi blive bedre til at fokusere på. Ja, der er nogle, der har svært ved at finde en praktikplads, men hovedparten af dem, der starter, får en praktikplads. Og ja, der er udfordringer med grundforløbene, men tilbagemeldingerne er hovedsageligt positive. Vi skal i stedet vende historien om og sige, at det er positivt, at uddannelserne for første gang siden 1998 har knækket den nedadgående kurve i optaget. Og så skal vi hellere fortælle de gode historier og sørge for, at fortællingen om det at tage en erhvervsuddannelse, er, at det er godt og brugbart og nyttigt for dig som enkeltindivid og for samfundet. Vi må vel også erkende, at vi har sat os et relativt ambitiøst mål, der kommer til at kræve muskler og vilje at indfri. Så man kan sige, at vi mentalt skal omstille kanonerne i hovedet og blive enige om at tale erhvervsuddannelserne op – ikke ned,” siger Mattias Tesfaye.

Lad EUD få lidt fred
VUC blev med reformen tiltænkt en væsentlig rolle i forhold til at udbyde de såkaldte forberedende forløb for de unge og voksne, der ikke har det krævede 2-tal i dansk og matematik for at kunne komme ind på en erhvervsuddannelse. Mattias Tesfaye ser ikke nogen grund til at ændre på, at VUC står for de forberedende forløb:

”Vi burde i det hele taget lade området få fred i fem år og give det tid til at finde sin form. Vi har anbefalet, at vi ikke begynder at ændre de store ting allerede nu, men at vi udelukkende justerer de enkelte småting, der viser sig ikke at fungere. Vi har gode muligheder for at få erhvervsuddannelses-reformen til at løfte sig fra gulvet og blive en succes. Vi må bare ikke forcere den udvikling og forvente urimelige resultater allerede,” siger Mattias Tesfaye.