Pressemeddelelse udsendt den 1. september 2017.

Danske HF & VUC og VUC Bestyrelsesforeningen er som sektor bekymret over det fremlagte udkast til finanslovsforslag. Formand for VUC Bestyrelsesforeningen Per Skovgaard Andersen siger i en kommentar til aftalen:

”Det er ærgerligt og perspektivløst, at man ikke er villig til at investere mere i uddannelse, når man skal prioritere landets finanser. VUC-sektoren er i flere år blevet barberet økonomisk, og samtidig ønsker man, at vi leverer flere uddannelsestilbud og øger kvaliteten af det vi gør. Det hænger ikke sammen. Og jeg synes det er trist og uden det nødvendige blik for fremtiden,” siger Per Skovgaard Andersen.

Finanslovsudspillet rummer blandt andet en fortsættelse af det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 pct. Til det siger formand for Danske HF & VUC Verner Rylander-Hansen:

”Vi er dybt bekymrede ved udsigten til, at regeringen lægger op til, at 2 pct-besparelsen fortsætter helt frem til 2021. En fortsættelse af 2 pct-besparelserne har stor betydning for, hvordan vi som sektor kan manøvrere i de forventninger, vi bliver stillet overfor. Både fordi de 2 procent ikke står alene, men sammen med de øvrige besparelser bliver til op imod 4 procent om året. Og fordi de bliver lagt ned over os samtidig med, at regeringen vil indføre en helt ny uddannelse – den forberedende grunduddannelse FGU, indførelse af det nye HF og de andre nytænkninger på uddannelsesområdet. Det rimer dårligt!”

VUC-sektoren hæfter sig desuden med undren ved, at der bliver lagt op til en forøgelse af egenbetaling ved HF-enkeltfag på 25 pct.

”Det er en prisstigning, der vil ramme skævt. Det vil få færre til at vælge at bruge HF Enkeltfag som springbræt til videre uddannelse eller beskæftigelse. Og det vil især ramme grupper af kursister, der i forvejen har små midler og derfor kan have vanskeligt ved at skulle betale så mange penge ved årets start. Så vi er rigtigt ærgerlige over en prisstigning, der i vores vurdering får sociale og økonomiske konsekvenser,” siger Verner Rylander-Hansen.

VUC-sektoren er desuden bekymret over, at regeringen lægger op til, at der skal spares på erhvervsuddannelserne:

”Vi har længe været enige om, at der skal skrues op for antallet af faglærte i Danmark. “Der skal flere ud på arbejdsmarkedet. Rigtig mange har for dårlige almene kompetencer til at tage en EUD. Dem skal de have på VUC. Derfor er det rundtosset at skære hovedløst på VUC og erhvervsskolerne, hvis man vil sikre et stabilt opsving,” siger Per Skovgaard Andersen.