Af Peter Zinckernagel, rektor for HF&VUC København Syd og næstformand i Lederforeningen for VUC og Ulla Koch næstformand i VUC Bestyrelsesforening.
Bragt i Berlingske Tidende den 22. februar 2016.

Berlingske Tidende mener i sin leder torsdag den 18. februar, at den kommende reform af ungdomsuddannelser bør skære hf til, så den fremover udelukkende giver adgang til de mellemlange uddannelser – fx lærer, pædagog og sygeplejerske. Og at adgang til lange videregående uddannelser derfor udelukkende skal kunne opnås med en rød studenterhue. Tanken kommer fra Marie Krarup (DF). Den holdning er VUC som sektor meget uenig i. Som indspil til de kommende forhandlinger om en gymnasiereform har VUC lanceret et bud på nytænkning af hf. Vi mener, at vi skal have ambitioner for hf og de studerende, den henvender sig til. Vi mener, uddannelsen skal skærpes fagligt og vi skal øge andelen af hf-studenter der læser videre. Både på de korte, mellemlange og på de videregående uddannelser. Som det er i dag læser 25 pct af studenterne med de blå huer videre på en lang videregående uddannelse. Det er mange. Men vi skal sørge for, at flere bliver inspireret til og fagligt i stand til at kunne det.

Landets 30 VUC’er uddanner hvert år ca. 4.000 hf-studenter. Unge og voksne mennesker med en meget forskellig baggrund og afsæt for en ungdomsuddannlese. Hf-studerende er typisk ældre, mange kommer fra hjem uden bøger og en stor del af dem har tidligere prøvet kræfter med en anden ungdomsuddannelse. Der er altså tale om en uddannelse – et unikt tilbud – der giver særlige grupper af unge og voksne en mulighed for at uddanne sig. Hf er altså ikke en ‘genvej’, som Berlingske skriver i sin leder. Uddannelsen er mulighed for mange unge og voksne, der vælger at vende tilbage til uddannelse. Den mulighed må vi ikke stække ved at udelukke de studerende fra at blive optaget på de lange videregående uddannelser. Mange af de blå huer læser allerede videre på de lange videregående uddannelser, ved vi. Næsten halvdelen af hf-studenterne fra VUC i Århus fx.

Som det er i dag tilbyder mange VUC’er målrettede hf-spor. Vi har pædagog-hf og politi-spor. Og nogle steder har vi også universitets-spor. Det skal vi fastholde og udbygge, så vi også med en reform kan sikre, at de har potentiale og evner kan læse videre. Hf spiller en vigtig rolle i det samlede uddannelsesbillede. Og det er for mangefacetteret en målgruppe til, at det giver mening at målrette den så snævert som Berlingske Tidende og Marie Krarup lægger op til. Det mener vi vil skabe en unødig blindgyde, som ingen kan være tjent med. Vi mener tværtimod vi skal sikre, at hf styrker sin rolle som en fagligt god gymnasial uddannelse, der kan åbne døre til mange forskellige videreuddannelsesmuligheder – både lærer og læge.