Af Verner Rylander-Hansen, formand for Lederforeningen for VUC.
Bragt i Kristeligt Dagblad den 1. februar 2016.

Regeringen har varslet, at de vil gennemføre en samlet reform af alle de gymnasiale uddannelser. Derfor har VUC lanceret et udspil til nytænkning af hf-uddannelsen. Vi mener som sektor, at vi skal have højere ambitioner for hf. Vi mener, det faglige udbytte af uddannelsen skal styrkes, flere kursister skal gennemføre uddannelsen og at hf skal inspirere flere til at fortsætte i videre uddannelse.

Hf er et væsentlig tilbud til de mange, der kommer fra hjem uden bøger, og som har ærgerlige uddannelses-oplevelser med i baggagen. Vi har fokus på, at den blå studenterhue fortsat skal give adgangsbillet til videre uddannelse, for at opnå social uddannelseslighed. Derfor mener vi også som sektor, at det er helt afgørende, at vi fastholder hf’s rolle og position. Men vi mener også, at uddannelsen skal udvikles.

Hf skal i højere grad møde den enkelte kursist og via et mere fagligt fokuseret indhold ruste flere til videre uddannelse, mindske frafaldet undervejs og give et større faglig udbytte. Vi vil også gerne øge andelen af dem, der går videre i retning af det private erhvervsliv og praktiske fag – fx uddannelser som ingeniør, økonom, it-design og maskinmester.

Når vi siger, at der skal skrues op for studieparatheden, mener vi blandt andet, at hf-kursisterne i højere grad skal have problemløsningskompetencer, samarbejdsevner, kommunikationsfærdigheder på dansk og engelsk og så naturligvis en stærk buket af faglige kompetencer. Vi skal ikke holde fast i en hf-uddannelse med den nuværende bredde. Vi skal hellere skabe en uddannelse med større dybde.

Vi mener, at hf er DÉT voksengymnasiale tilbud. Der er mange af vores kursister på hf, der enten allerede har måttet afbryde en af de andre gymnasiale uddannelser, eller ikke kan se sig selv i det teenageprægede gymnasiale miljø. Og for dem er hf en mulighed for at komme videre. Hf kan derfor ikke erstattes af de øvrige gymnasieuddannelser. Det ville efterlade et hul og give denne særlige gruppe af kursister svært ved at komme videre.