Hf skal udvikles og fokuseres, så uddannelsen i højere grad møder kursisterne og ruster dem til videre uddannelse. Sådan lyder en af de centrale budskaber fra Peter Zinckernagel, næstformand i Lederforeningen og ankermand på VUC Bestyrelsesforeningen og Lederforeningen for VUC’s fælles udspil til nytænkning af hf.

”Hf er en succes. Antallet af kursister er mere end tredoblet siden 2007. Uddannelsen giver flere fra uddannelsesfremmede miljøer adgangsbillet til videre uddannelse, og er derfor af stor betydning for at opnå social uddannelseslighed. Så hf er den eneste reelle mulighed for en studieforberedende uddannelse  for de næsten 30 pct., der ikke får taget en  ungdomsuddannelse, mens de er teenagere. Hf spiller derfor en afgørende rolle i vores samlede tilbud til unge og voksne, fordi uddannelsen er noget andet og mere end de andre ungdomsuddannelser. Derfor mener vi også som sektor, at det er helt afgørende, at vi fastholder hf’s rolle og position. Men vi mener også, at uddannelsen skal udvikles.”

Sådan lyder det fra næstformand Peter Zinckernagel i anledning af VUC’s udspil til nytænkning af hf. Udspillet hviler på en opfattelse af, at hf i højere grad skal møde den enkelte kursist og via et mere fagligt fokuseret indhold ruste flere til videre uddannelse, mindske frafaldet undervejs og at hf skal give et større faglig udbytte.

Vi skal have ambitioner
Peter Zinckernagel peger på, at det er vigtigt, at hf udvikles og styrkes:

”Vi skal være bedre til at møde kursisterne, når de begynder. Kursisterne på hf er en væsentlig mere mangfoldig og forskelligartet gruppe end på andre gymnasiale uddannelser. De er ældre, de kommer oftere fra hjem uden bøger og de har ofte smertelige oplevelser fra uddannelsessystemet med sig i baggagen. Og det er vigtigt, at der fortsat er et fagligt stærkt og målrettet tilbud til netop dem.”

”Vi mener, man politisk skal være mere ambitiøse på hf-uddannelsens vegne. Vi skal ville noget mere med uddannelsen og sørge for, at uddannelsen får bedre rammer. Vores udspil lægger op til, at det faglige udbytte af uddannelsen skal styrkes, flere kursister skal gennemføre uddannelsen og at hf skal inspirere flere til at fortsætte i videre uddannelse. Vi vil også gerne øge andelen af dem, der går videre i retning af det private erhvervsliv og praktiske fag – fx uddannelser som ingeniør, økonom, it-design og maskinmester,” siger Peter Zinckernagel.

Dét voksengymnasiale tilbud
Fem år efter folkeskolen har 30 procent af en årgang fortsat ikke gennemført en ungdomsuddannelse. Det tal er for højt, mener både den nuværende og tidligere regering, der er enige om, at 95 procent af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Den målsætning forudsætter blandt andet, at der er gode tilbud til de voksne, særligt de unge voksne. Derfor spiller hf en helt uundværlig rolle, da de andre gymnasiale uddannelser er udpræget rettet mod de 15-19 årige.

”Vi mener, at hf er DÉT voksengymnasiale tilbud. Der er mange af vores kursister på hf, der enten allerede har måttet afbryde en af de andre gymnasiale uddannelser, eller ikke kan se sig selv i det teenageprægede gymnasiale miljø. Og for dem er hf en mulighed for at komme videre. Hf kan derfor ikke erstattes af de øvrige gymnasieuddannelser.  Det ville efterlade et hul og give denne særlige gruppe af kursister svært ved at komme videre, ” siger Peter Zinckernagel.

Demokratisk erfaring og studieparathed
De to VUC-foreninger vil med deres udspil fokusere på, at kursisterne skal kunne erhverve sig studieparathed og demokratisk forståelse og erfaring på hf:

”Vi mener, at der er brug for at skrue op for studieparatheden. Det betyder blandt andet, at kursisterne i højere grad skal have problemløsningskompetencer, samarbejdsevner, kommunikationsfærdigheder på dansk og engelsk og så naturligvis en stærk buket af faglige kompetencer. Vi skal ikke holde fast i en hf-uddannelse med den nuværende bredde. Vi skal hellere skabe en uddannelse med større dybde. Vi vil gerne give kursisterne større akademisk træning, og derfor lægger vi op til, at det skal være muligt at nå flere fag på højere niveauer – flere A- og B-niveauer. Som det er nu, har den toårige hf omtrent samme bredde som en stx, men kursisterne har kun to år til at nå det. Vi mener, at det er vigtigt at kunne nå en højere faglighed i en mere fokuseret hf. Så det skal være muligt lokalt at lave hf-eksaminer med færre fag og højere faglige niveauer, ” siger Peter Zinckernagel og fortsætter:

”Det er en udbredt fordom, at hf kun i meget ringe omfang retter sig mod de lange videregående uddannelser. Det er en forkert opfattelse. Hf – særligt fra VUC – er også en meget vigtig vej til de lange videregående uddannelser. VUC Århus sender fx 45 procent af deres hf-studenter videre til universitetet, og KVUC er den største enkeltleverandør af nye studerende ved Københavns Universitet. ”

Skal tilpasses og målrettes
VUC’s udspil til et nyt hf lægger også vægt på, at uddannelsen skal møde kursisterne hvor de er, og at man i højere grad skal kunne indrette indholdet så kursisternes uddannelse passer bedste muligt til det, de skal bagefter:

”Vi skal sikre, at alle har et højt fagligt niveau, som det ministerielle udvalg fx også har forslået. Men det er vigtigt, at hf i højere grad skal kunne tilpasses og målrettes mod de videregående uddannelser, der jo er meget forskellige. Vi har rigtigt gode erfaringer med målrettede pakker på enkeltfag. Vi ser fx i øjeblikket et spændende forsøg, Karrierefokus, der motiverer kursisterne, ved at rette opmærksomheden mod konkrete muligheder efter uddannelsen. Der er jo stor forskel på, hvad der er vigtigt, når man skal være enten pædagog, ingeniør, lærer eller læge. Og hf bør kunne fokuseres, så kursisterne bliver så dygtige som overhovedet muligt i den retning, de skal videre,” siger Peter Zinckernagel.

Læs de to foreningers samlede udspil her.