Af Verner Rylander, formand for lederforeningen for VUC.
Bragt i Politiken den 8. november 2015.

AE Rådet har netop offentliggjort en undersøgelse, der viser, at 16 pct af den årgang, der gik i 9. klasse i 2014, ikke vil have fuldført en ungdomsuddannelse inden for 10 år efter deres folkeskoleeksamen. Det er et bekymrende højt antal. Vi ved jo, at den grundlæggende uddannelse er afgørende for et godt liv med fast tilknytning til arbejdsmarkedet og muligheden for at opkvalificere sig videre. Uddannelse er uden sammenligning den faktor, der har størst betydning for menneskers evne til selvforsørgelse og evne til at bryde den sociale arv.

Et væsentligt led i bestræbelserne på at give flest mulige en ungdomsuddannelse handler om at klæde den gruppe af unge og voksne på, der ikke har det nødvendige 2-tal i dansk og matematik for at komme ind på en erhvervsuddannelse. De forløb står VUC for. Og de foreløbige resultater er heldigvis gode. Men de nuværende besparelser på tværs af ungdomsuddannelserne sætter også VUC under pres og giver et fatalt hul under vandlinjen i det arbejde. Vi har for nyligt spurgt vores skoler om deres oplevelse af arbejdet med de EUD-forberedende forløb. Og tilbagemeldingerne viser tydeligt, at der er fin gang i forløbene og at det foregår i et godt og tæt samarbejde med erhvervsuddannelserne. Det samarbejde er en væsentlig del af succesen og er en klar vej frem når det handler om at løfte flere ind på erhvervsuddannelserne.

Målet med at flere skal tage en erhvervsuddannelse er både fornuftigt og realiserbart. Og VUC er klar til at løfte sin del af den indsats. Men besparelserne kan komme til at spænde ben for indsatsen. Det er et ærgerligt tab af momentum, mener vi.