Arbejdsmarkedet er i konstant forandring, og i de senere år er det gået endnu hurtigere. Nye teknologier, nye platforme og en ny forståelse af, hvordan arbejdslivet som helhed ser ud, kalder på, at vi som samfund i endnu højere grad formår at tilpasse vores måde at uddanne på – blandt andet med mere målrettet voksen- og efteruddannelse (VEU).

Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser eksempelvis, at Danmark kommer til at have 65.000 ufaglærte for meget i 2025. Samtidig anslår Danmarks Vækstråd, at vi i de samme år kommer til at mangle 110.000 danskere med de rette kompetencer.

Behovet for et bredt kompetenceløft til medarbejdere i hele Danmark er også understreget med den seneste trepartsaftale, som voksen- og efteruddannelse har en central rolle i. Aftalen skal give et markant løft til voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet og omfatter initiativer for knap 2,5 milliarder kroner fra 2018-2021.

VUC-sektoren besvarer samfundets behov ved at påtage sig rollen som leverandør af de efterspurgte, almene og fleksible kompetenceløft. Med udgangspunkt i høj faglighed på vores uddannelser, udvikler vi hele tiden sektoren til at løse opgaven gennem samarbejde og partnerskaber.

Klik her for at læse mere om VIDEN TO GO – VUC-sektorens bidrag til øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse.