Pressemeddelelse udsendt den 29. oktober 2017.

Arbejdsmarkedet parter har i dag landet en trepartsaftale, der rummer gode linjer for opkvalificering af arbejdsstyrken. VUC-sektoren er glade for udspillet og ser frem til at løfte opgaven. ”Voksen- og efteruddannelse er en væsentlig del af VUC-sektorens dna, og vi er klar til at være med til at indfri trepartsaftalens ambitioner,” siger formand for Danske HF & VUC Verner Rylander-Hansen.

Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter netop landet en trepartsaftale, der har haft som mål at skabe et stærkere og mere fleksibelt voksen- og efteruddannelsessystem. Centralt i aftalen står, at flere skal tage voksen- og efteruddannelse, for at være bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked.

”VUC-sektoren har som kerneopgave at løfte og kvalificere unge og voksne fagligt og dermed med at bidrage aktivt til, at vi som samfund får løst udfordringerne med de alt for mange, der mangler nøglekompetencer. Det handler fx om svage læse-, skrive-, regne- og it-færdigheder. Og med trepartsaftalen er der nu lagt ekstra fokus på, at der er brug for den indsats. Vi tager opgaven alvorligt og vi er klar til at løse den. Ikke mindst er vi optagede af opgaven med at løfte flere voksne ufaglærte videre til erhvervsuddannelserne. Så vi er tilfredse med trepartsaftalens stærke fokus på voksen- og efteruddannelses-indsatsen,” siger Per Skovgaard Andersen, der er formand for VUC Bestyrelsesforeningen.

Sektoren bygger bro
Trepartsaftalen skal forpligte parterne til at skrue på voksen- efteruddannelsessystemet, så det bliver bedre i stand til at møde arbejdsmarkedets fremtidige behov for nye kompetencer. Det stiller også nye krav til uddannelsesinstitutionerne, understreger Verner Rylander-Hansen:

”Der bliver i stigende grad stillet nye og mere komplekse krav til medarbejdernes kompetencer, og dermed også til det system, der skal være gearet til at opkvalificere medarbejderne. Med trepartsaftalen er der nu formuleret en række mål for, hvordan vi som samfund skal møde de udfordringer. Anbefalingerne rimer fint med, hvad vi som sektor har peget på, når det handler om at skrue et system sammen, så den enkelte får netop den opkvalificering han eller hun har brug for, for at kunne fastholde sit job eller blive klar til et nyt.”

VUC-sektoren bidrager på flere planer til at bygge bro mellem beskæftigelsespolitiske og uddannelsespolitiske målsætninger og understøtte et match mellem den voksne befolknings kompetencer og kravene på arbejdsmarkedet, det øvrige uddannelsessystem og samfundet generelt.

”Og dén opgave er vi meget optagede af at løfte. Og i og med, at vi som sektor har et sammenhængende system af almene fag og fagelementer fra folkeskoleniveau til gymnasialt niveau via forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning, HF enkeltfag og almen voksenuddannelse. Vi råder som sektor over så bredt et fagligt felt, at vi kan skrue målrettede og fleksible tilbud sammen,” siger Per Skovgaard Andersen.

Praksisnære forløb nødvendige
VUC-sektoren har allerede gjort sig en del erfaringer med den virksomhedsrettede undervisning, der efterspørges i trepartsaftalen. Men sektoren er samtidig klar over, at der plads til forbedringer:

”Vi har gode erfaringer med at skrue helt virksomheds- og praksisnære forløb sammen, der passer den enkelte kursist og den enkelte virksomhed. Det kan fx handle om et intensivt kursus i engelsk i arbejdstiden og som finder sted på arbejdspladsen. Det gør det nemt at organisere og overskue for arbejdspladsen, og det gør enkelt og konkret for den enkelte. Den slags erfaringer skal vi bygge oven på og udbygge. Og med trepartsaftalen i hånden bliver det endnu mere aktuelt,” siger Verner Rylander-Hansen.